Увага! Це архівна версія сайту. Новий сайт ВЕГО «МАМА-86» знаходиться ТУТ

Про організацію «МАМА-86»

Всеукраїнська екологічна громадська організація (ВЕГО) «МАМА-86» є широкою мережею екологічних неурядових організацій. У всеукраїнському статусі вона була зареєстрована у січні 2001 року і нині обєднує 17 організацій із різних регіонів України.

Діяльність Всеукраїнської екологічної громадської організації «МАМА-86» спрямована на формування умов для переходу України до сталого розвитку з особливою увагою до вирішення комплексних проблем захисту довкілля в умовах економіки перехідного типу і ролі громадськості в цих процесах. «МАМА-86» веде активну просвітницьку діяльність серед широких верств населення, особливо жіноцтва, шляхом збору та поширення інформації, проведення постійного навчання та громадських і міжсекторальних обговорень, лобіювання урядових рішень в інтересах громадян. Особлива увага приділяється активізації діяльності жінок, дітей та молоді, посиленню ролі неурядових організацій щодо урахування чинників довкілля, здоровя та прав громадянського суспільства при розробці урядових планів, програм та політики. Для досягнення цієї мети ведеться активний розвиток мережі споріднених організацій інформаційно-просвітницької спрямованості як на національному, так і на міжнародному рівні, поширюється практика участі громадськості в процесі прийняття рішень та підтримуються локальні ініціативи жінок-лідерів на захист довкілля та здоровя.

Історія ВЕГО розпочалася з організації «МАМА-86-КИЇВ». У 1990 році за ініціативою молодих мам, що були занепокоєні наслідками Чорнобильської катастрофи та її впливом на здоров’я дітей, була створена ініціативна група, яка у 1991 році була зареєстрована як київська міська громадська організація.