Увага! Це архівна версія сайту. Новий сайт ВЕГО «МАМА-86» знаходиться ТУТ

ВЕГО «МАМА-86» — один з організаторів міжнародної науково-практичної конференції «Відкритий діалог: влада, промисловість та громадянське суспільство. Сталий розвиток довкілля в Україні»

19–21 вересня 2006 року в м. Маріуполі на базі Маріупольського державного гуманітарного університету проведено міжнародну науково-практичну конференцію «Відкритий діалог: влада, промисловість та громадянське суспільство. Сталий розвиток довкілля в Україні».

Організаторами конференції виступили Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, Міністерство освіти і науки України, Донецька обласна державна адміністрація, Донецька обласна та Маріупольська міська ради, Маріупольський державний гуманітарний університет, Всеукраїнська екологічна громадська організація «МАМА-86», Фонд «Анастасіос Г. Левентіс» (Кіпр), Науково-дослідний центр Св. Джеймса (Велика Британія). Значну допомогу у підготовці конференції надав Секретаріат Президента України, Національна академія наук України, Українське географічне товариство, провідні вчені, громадські діячі.

Активна участь та допомога в організації конференції ВЕГО «МАМА-86» була окремо відзначена  Міністерством охорони навколишнього середовища України та іншими організаторами і учасниками заходу.
Учасникам конференції Президент України надіслав вітання, у якому зазначив, що розв’язання екологічних проблем у поєднанні з утвердженням демократії, принципів сталого розвитку та громадянського суспільства стає все більш важливим завданням як для України, так й усього міжнародного співтовариства. Глава держави висловив сподівання, що конференція стане вагомим кроком до успішного вирішення цього завдання на засадах діалогу між представниками влади, місцевого самоврядування, бізнесових кіл, громадськості, наукової спільноти за участю провідних вітчизняних та іноземних експертів, досягнення Україною Цілей розвитку тисячоліття, підвищення ефективності державної політики, удосконалення національного законодавства, консолідації суспільства.

Учасники конференції з основних питань, винесених на обговорення, заслухали наукові доповіді, з якими виступили перший заступник Міністра охорони навколишнього природного середовища С. Куруленко, директор Інституту держави і права НАН Україні ім. В. М. Корецького, академік Ю. Шемшученко, суддя апеляційного суду Великої Британії, старший президент Трибуналів лорд Р. Карнват, завідувач відділу Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України, доктор економічних наук, професор Є. Хлобистов, президент Всеукраїнської громадської екологічної організації «МАМА-86» Г. Голубовська-Онісімова. Також під проводом Ганни Голубовської-Онісімової в рамках конференції відбулося засідання секції «Участь громадського суспільства в плануванні та здійсненні екологічної політики». По завершенню роботи учасниками секції була розроблена ґрунтовна резолюція з опрацьованих питань.

На думку президента ВЕГО «МАМА-86» резолюція, що була прийнята учасниками секції, може стати одним з програмних документів для подальшої роботи природоохоронних НУО в Україні

Додаток: Резолюція, прийнята учасниками Секції «Участь громадського суспільства в плануванні та здійсненні екологічної політики» на конференції «Відкритий діалог: влада, промисловість та громадське суспільство. Сталий розвиток довкілля в Україні», 20 вересня 2006 року м. Маріуполь.