Увага! Це архівна версія сайту. Новий сайт ВЕГО «МАМА-86» знаходиться ТУТ

Ресурси Інтернету

Українські екоНУО

 • eco-ukraine.org.ua — Ресурс екологічної інформації для представників бізнесу, ЗМІ, НДО та влади
 • www.alter-eco.org.ua  Коаліція український екологічних неурядових організацій «Альтер-Еко»
 • www.bakhmat.org  Еколого-культурний центр «Бахмат»
 • www.ecopravo.kharkov.ua  Харківська міська громадська організація «ЕкоПраво-Харків»
 • www.ecopravo.lviv.ua  БФ «Екоправо-Львів»
 • www.kyiv2003.org  проект «Київ-2003»
 • www.utop.org.ua — Українське товариство охорони птахів
 • www.dgerelo.org.ua — Общий ресурсный центр творцов родовых экопоселений Украины

Урядові структури України, Міністерства охорони довкілля

 • www.defra.gov.uk — Міністерство охорони довкілля, продовольства та сільського господарства (Великобританія)
 • www.vrom.nl/international — Міністерство територіального планування, житлового будівництва та охорони довкілля, Нідерланди
 • www.menr.gov.ua  Міністерство охорони навколишнього природного середовища України

Міжнародні організації та програми

 • europa.eu.int/comm/dgs/environment/index_en.htm — Екологічний портал Європейської Комісії
 • www.coe.int  Рада Європи
 • www.ebrd.com — Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)
 • www.unep.org — Програма ООН з охорони навколишнього середовища
 • www.who.int/about/en/ — Всесвітня організація охорони здоровя (ВООЗ)/ World Health Organisatiоn (WHO)
 • www.ebrd.com/ppc.html  Комітет з підготовки проектів ЄБРР
 • www.eea.eu.int  Європейська екологічна агенція
 • www.kyiv-2003.info  Секретаріат Київської конференції «Довкілля для Європи»
 • www.oecd.org/department/0,2688,en_2649_33713_1_1_1_1_1,00.html   програма environment Directorate Організації з економічного співробітництва та розвитку
 • www.osce.org  Організація з безпеки та співпраці в Європі
 • www.unece.org/env/cep/  Комітет з екологічної політики ЄЕК ООН
 • www.unece.org/env/wgso  «Довкілля для Європи», сайт ЄЕК ООН
 • www.unep.org  Програма ООН з навколишнього середовища
 • www.who.int/about/en  Всесвітня організація з охорони здоровя
 • www.worldbank.org  Світовий банк

Закордонні екоНУО

 • www.ecoaccord.cis.lead.org — «Еко-Согласіє» Центр із проблем довкілля та сталого розвитку
 • www.eeb.org — Європейське екологічне бюро  Федерація екологічних громадських організацій
 • www.unedforum.org  НУО Stakeholder Forum
 • www.eco-forum.org  Пан-європейська коаліція екологічних громадських організацій «Європейський Еко-Форум»
 • www.womenforwater.org — Жіноче водне партнерство — партнерство місцевих, національних та міжнародних жіночих організацій працюючих у у сфері сталого розвитку з головним фокусом на питання води та санітарії та викорінення бідності з урахуванням гендерних питань.

Природоохоронні конвенції

 • www.strategyguide.org/straabou.html  Пан-європейська стратегія з біологічного та ландшафтного різноманітя
 • www.biodiv.org  Конвенція про біологічне різноманіття
 • www.convenzionedellealpi.org/page1_en.htm  Альпійська конвенція
 • www.unece.org/leginstr/cvenvi.htm  Міжнародні екологічні угоди  конвенції та протоколи, розроблені під егідою ЄЕК ООН
 • www.unece.org/env/water/welcome.html  Конвенция по охране и использованию трансграничних водотоков и международных озер
 • www.unece.org/env/eia/ — Конвенція з оцінки впливу на навколишнє середовище в трансграничному контексті
 • www.unece.org/env/pp/prtr.htm —
 • mail.menr.gov.ua/publ/bernconven/  Карпатська конвенція

Міжнародні фонди, Конференції

 • www.euro.who.int/budapest2004/ Офіційна веб-сторінка Четвертої Конференції міністрів «Довкілля та здоровя», Будапешт, Угорщина, 23-25 червня 2004 року
 • www.healthy-planet-forum.org
 • www.mem.dk/aarhus-conference/  4 Конференція міністрів екології довкілля
 • www.un.org/russian/conferen/wssd/ — Всесвітній саміт зі сталого розвитку
 • www.un.org/esa/sustdev/csd/csd12/csd12.htm — Commission on Sustainable Development, 12th Session, New York, 14-30 April 2004

Регіональні екологічні центри

 • www.rec.org  РЕЦ для ЦСЄ

Компонент СЄКЦА Водної ініціативи ЄС

 • ftp://eecca:[email protected]/pub/ — Останні версії основних документів по компоненту СЄКЦА Водної ініціативи ЄС (інформація англійською та російською мовою)

Вода, санітарія та гігієна

 • www.wsscc.org — Рада за співпраці в галузі водопостачання та санітарії

Стале виробництво та споживання

 • www.icspac.net — Міжнародна коаліція за стале виробництво та споживання
 • www.unep.ch/roe/ — Програма зі сталого споживання UNEP/ROE
 • www.unep.org/themes/consumption/ — UNEP Activities in Sustainable Consumption
 • www.un.org/esa/sustdev/sdissues/consumption/conprod.htm — UN Department of Economic and social affairs Division for sustainable development: consumption and production patterns

Відходи

 • waste.iatp.org.ua — Нормативно-правові акти, що регулюють поводження з відходами в Україні
 • www.noburntech.info — База даних технологій поводження з відходіами, альтернативних спалюванню

Сталий туризм

 • www.greentour.com.ua — Сільський зелений туризм в Україні

Довкілля та здоров’я

 • www.moz.gov.ua — Міністерство охорони здоров’я України
 • www.who.int/en/ — Всесвітня організація охорони здоров’я
 • www.euro.who.int/budapest2004 — Четверта міністерська конференція «Довкілля та здоров’я», Будапешт-2004
 • www.healthy-planet-forum.org — Healthy Planet Forum

Репродуктивне здоров’я

 • www.rh.org.ua — Українська мережа репродуктивного здоров’я
 • www.womenhealth.dsmu.edu.ua/infoline/index.htm — Програма охорони репродуктивного здоров’я, репродуктивних прав жінок та попередження передракових та ракових захворювань жіночої статевої системи

Хімічна безпека

 • www.ifcs.ch — Офіційна сторінка Міжурядового форуму з хімічної безпеки;
 • ipen.ecn.cz — сторінка Міжнародної мережі з ліквідації стійких органічних забруднювачів (IPEN);
 • www.chem.unep.ch/saicm/ — Стратегічний підхід до міжнародного управління поводженням з хімічними речовинами (документи)