Увага! Це архівна версія сайту. Новий сайт ВЕГО «МАМА-86» знаходиться ТУТ

Гіркий досвід — теж досвід

Хімічна епопея в Ніжині продовжується більше як півроку. Вона стала причиною жорсткого протистояння громадськості міста із зацікавленими сторонами в будівництві масштабного хімічного підприємства, одного із найбільших в Україні і країнах СНД, заводу по змішуванню та гранулюванню мінеральних добрив «Украгро НПК», зареєстрованого в Черкасах, керівництво якого знаходиться в Києві.

За характером виробничих процесів дане виробництво відноситься до третього класу небезпеки санітарної класифікації (Хімічні підприємства та виробництва. Виробництво токосумішей). Виробнича запланована потужність підприємства — 200 000 тонн/рік, це більше 600 тонн щодоби! За своєю сутністю технологічний процес передбачає доведення кристалоподібних речовин до фракції пилу та виробництва складних мінеральних добрив із співвідношеннями N P K (азот, фосфор, калій). Концентрації шкідливих речовин (калій хлорид, аміак), згідно висновків фахівців, будуть перевищувати на 10% ГДК (Гранично допустима норма). Для всіх видів відходів (яких саме не відомо) передбачено накопичення в герметичних контейнерах та періодичний вивіз в місця погоджені із СЕС. (Із матеріалів «Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 31.05.2007 р. Інститут гігієни та медичної екології ім. Марзєєва АМН України).

В подальшому розвитку подій даний висновок стане дороговказом для місцевих природоохоронної та санітарної служб, що приєднаються до висновку столичного інституту: «В цілому об’єкт відповідає вимогам санітарно-гігієнічних норм». А якщо не в цілому, а конкретно?...

Ця та інша інформація про будівництво хімічного «монстра» у Ніжині надавалась стурбованій громадськості дозованими порціями після неодноразових звернень у відповідні інстанції. Хоча доступ громадськості до інформації та її поширення в питанні захисту своїх екологічних прав на безпечне для життя і здоров’я гарантовано Конституцією України та законами «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про екологічну експертизу». Міжнародна Орхуська конвенція, ратифікована Україною в 1999 р., підтверджує право кожного на вільний доступ до інформації, участь громадськості у прийнятті рішень і доступ до правосуддя з питань, що стосуються навколишнього середовища.

Порушення своїх екологічних прав, перш за все, ніжинці вбачають в ненаданні вчасно повної і достовірної інформації про будівництво екологічно небезпечного об’єкту, тим самим громадяни не були допущенні до процесу обговорення і прийняття рішень з даного питання.

Спроба захистити свої порушені права вилилась в організацію акцій протесту, написання звернень і заяв в інстанції різного рівня.

Жителями району Гуньки за підтримки політичних партій було організовано 2 мітинги, зібрано близько 1000 підписів. Але громадськість залишилась непочутою, перш за все тими, хто дав старт майбутньому будівництву. Депутатів не було видно й чути на мітингах протесту, вони не реагували на звернення громадян. У вирі політичних пристрастей змінювались позиції як окремих депутатів так і фракцій у міськраді щодо даної проблеми. Доленосне рішення про дозвіл на виготовлення документів щодо майбутнього будівництва було прийнято 22 травня з перевагою в один голос. Після розгортання акцій громадського протесту, двічі була спроба депутатів скасувати рішення міськради про початок процедури спорудження небезпечного об’єкту. Але дивує, непередбачена поведінка депутатів, які виступили із ініціативою про позачергову сесію з даного питання, і не з’являлись до сесійної зали.

Неодноразові письмові звернення громадян до депутатів, відвідування сесійних засідань представниками громадськості не допомогли викликати депутатів на діалог В цих зверненнях жителі міста просили врахувати кризову ситуацію в сфері екології, що вразила всю країну, не минувши й Ніжина.

В місті вона проявила себе через високу забрудненість колодязної води нітратами, концентрація яких перевищує ГДК в 2—10 разів і є одним з результатів безгосподарського застосування міндобрив у минулі часи. Ще й досі зберігаються в напівзруйнованих складах непридатні для використання пестициди, які є потенційними джерелами забруднення довкілля. Вони не забезпечені заходами перестороги щодо попадання в ґрунти і воду. Криза в екології негативно позначилась на медико-демографічній ситуації, що виражається в зменшенні середньої довготривалості життя мешканців міста, в зростанні загальної захворюваності його жителів. Особливо чутливі до екологічних негараздів діти

Громадськість міста виявила бажання знати про ризики для довкілля і здоров’я від планового виробництва в майбутньому з врахуванням сучасного стану довкілля, особливо, тих компонентів, що не відповідають нормативним.

Це право надають громадськості Державні будівельні норми України, згідно яких замовник планової діяльності: забезпечує інформування в установленому порядку населення про проведення обговорення планової діяльності, громадське обговорення проекту (широта обговорення повинна визначатись масштабами очікуваних впливів) та надає проектні матеріали представникам громадськості, відповідно до Заяви про наміри, що публікується в ЗМІ. Матеріали врахування громадських інтересів повинні містити відомості про результати проведення громадських обговорень, письмових звернень а також перелік матеріалів, представлених з боку замовника, для попередньої оцінки віддалених наслідків на навколишнє середовище (ОВНС) від будівництва та експлуатації даного об’єкту.

Передпроектне дослідження завершується складанням Заяви про екологічні наслідки діяльності, що є юридичним документом, який засвідчує суть цих наслідків та гарантії виконання природоохоронних заходів по забезпеченню безпеки навколишнього середовища на весь період здійснення господарської діяльності.
Приємно зазначити, що початковий досвід впровадження законодавства з питання оцінки віддалених наслідків на навколишнє середовище вже є в наших чернігівських земляків. До прикладу депутатам ніжинської міськради, депутати облради не стали розглядати проект землевідведення під будівництво цементного заводу поблизу Новгорода-Сіверського, а зажадали попередньої оцінки впливу на навколишнє середовище від даного підприємства. Можливо, наші депутати не знайомі з новим законодавством, що надає право громадянам приймати участь в обговоренні будівництва нових екологічно-небезпечних об’єктів. Тому й не сприяли розвитку діалогу між владою і громадою протягом важкого процесу захисту законних прав територіальної громади на екологічну безпеку.

Неспроможність влади почути громаду, визначитись з позицією та намірами, вийти до неї на відвертий діалог довело ситуацію до суду. Позивачем став голова міськради Приходько М. В., який разом з депутатами підтримав рішення про будівництво заводу. Суть позову — визнати рішення незаконним. Причина позову, як пояснив, адвокат позивача — недостатня поінформованість громадян в даному питанні і недостатня забезпеченість дозвільними матеріалами. Хоча разом з тим захисник позивача не заперечував пояснення відповідача (міської ради), що депутати мали всі необхідні документи для прийняття рішення. Тому як в судді, так і інших учасників процесу, не випадково неодноразово виникало питання «Чому голова подав до суду?». Нерозуміння позиції позивача підтверджували свідчення свідків на стороні позивача про великі блага від заводу. Про це свідчила і неодноразово писала Ганна Жагловська, редактор газети «Вісті», «В чем прелесть завода в Жашкове?» після відвідування заводу, подібного до запланованого в Ніжині, але виробничою потужністю в 15 разів меншою. До речі до Жашкова їздили не тільки представники влади, а й двох громадських екологічних організацій, для яких в газеті територіальної громади міста, не знайшлось 2-х рядків, щоб висвітлити їх погляд на дану подію по суті. Проте не жаліють таких рядків для зведення наклепів про людей, які небайдужі до проблем екології та здоров’я ніжинців та надають поради чим займатись громадським організаціям і як підтримувати владу. Шкода, що ЗМІ однобічно висвітлюють актуальні проблеми громадськості, путають речі явно протилежні. Громадські організації створюються з метою захисту своїх законних інтересів ї є важливою складовою розбудови громадянського суспільства, а влада повинна сприяти цьому процесу. Екологічна громадська організація «МАМА-86-Ніжин» має позитивний досвід рівноправної партнерської співпраці з владою і фахівцями у вирішенні екологічних питань і сподівається на подальший їх конструктивний розвиток. Як відгук на події, пов’язані з будівництвом заводу і в підтримку екологічного руху, була створена громадська організація «Ніжин без хімії». До дій, направлених на підтримку загального протесту, приєднались і партійні організації міста. Так міська організація КПУ зібрала біля 2000 підписів жителів міста в знак підтримки акції проти будівництва заводу. Представники НПУ та КУНу приймали участь в поширенні інформаційних матеріалів про майбутнє будівництво та проблемами пов’язаними з ним. Під будинком суду їх представники тримали плакати «Ні хімічному Чорнобилю в Ніжині».

Екологічні громадські організації міста ініціювали акцію, направлену на вивчення позицій депутатських фракцій в міському парламенті в світлі останніх подій, що розгорнулись навколо майбутнього будівництва. Так, в зверненні до суду представників політичних партій та громадських організацій м. Ніжина в підтримку протесту проти будівництва хімічного підприємства свою позицію підтвердили представники КПУ та Соціалістичної партії.
Члени партії «Батьківщина» підписались під вимогою широкого публічного обговорення даного питання в усіх мікрорайонах міста та проведення додаткових незалежних екологічної та санітарної експертиз. На жаль, на початковому етапі факт голосування за завод пройшов БЮТівською більшістю у 18 чол. За діяльність, що йде врозріз з інтересами людей, голова Фрації БЮТ у Ніжинській міськраді С. Охонько, як повідомлялось у спеціальній листівці, виключений з рядів «Батьківщини». Таке ж покарання визначено ще кільком депутатам, що не з’явились на сесію, де планувалось скасувати попереднє рішення суду по заводу.

Представники НУ-НС в свою позицію за завод внесли корективи. Як відомо, вони голосували «за». З погляду на ускладнення ситуації, вони запропонували вивчити думку ніжинців з даного питання шляхом організації референдуму, та дане питання знов не було проголосоване. Представники Партії регіонів з самого початку голосували проти заводу.

Представник Блоку Литвина приймав участь у мітингу, організованому активом громадського руху району Гуньки в підтримку протесту проти будівництва заводу і обіцяв посприяти організації незалежної експертизи.

Як бачимо, громадський рух проти будівництва екологічно-небезпечного об’єкту в місті став загальнонародним і масовим. В цьому процесі яскраво висвітилась роль всіх гілок влади, в особливості судової, з якою люди пов’язують надії на захист своїх екологічних прав, шляхом впровадження основ демократії в межах територіальної громади.

Послухати думку громадськості вперше відважились в суді. Рівень еколого-правової свідомості громадян є недостатнім. Вони, здебільшого, не вірять у можливість захисту їх справ у судовому порядку. І хоча дана категорія справ є новою для вітчизняних судів, все ж, громадськість вдячна судді Скалозуб О. М. за те, що він організував процес таким чином, аби була почута думка мешканців міста. Громадськість отримала урок захисту своїх екологічних прав а влада побачила, що потрібно поважати ці права.

Валентина Щокіна
Голова ГЕО «МАМА-86-Ніжин»