Увага! Це архівна версія сайту. Новий сайт ВЕГО «МАМА-86» знаходиться ТУТ

Довгострокові цілі організації «МАМА-86»

 1. Робити свій внесок до процесу розвитку демократії участі в Україні шляхом залучення громадян України, насамперед, жінок, до своїх просвітницьких та лобіювальних програм, спрямованих на захист їхніх прав на чисте та здорове навколишнє середовище.
 2. Розвивати міцну мережу місцевих неурядових організацій України, що професійно працюють з проблем навколишнього середовища і здоровя і які спроможні серйозно впливати на поліпшення ситуації у своїх регіонах, а також сприяти розвитку і втіленню стратегії «МАМА-86».
 3. Створити розвинуту організаційну структуру «МАМА-86», зберігаючи при цьому незалежність і прямий звязок з інтересами широкої громадськості.
 4. Сприяти процесу збалансованого виробництва і споживання в Україні, особливо продуктів харчування і питної води.
 5. Створити широку суспільну платформу для забезпечення процесу збалансованого розвитку на місцевому рівні за участю представників різноманітних секторів/ верств громадськості. Підтримувати та підсилювати зусилля на захист і поліпшення здоровя та навколишнього середовища. Прикладом такої діяльності може служити процес обговорення та впровадження НПДГД і ЛПДГД в Україні.
 6. Працювати над впровадженням в Україні реформи водного сектору, надаючи особливу увагу залученню громадськості та захисту бідніших та найвразливіших верств населення, а також над впровадженням альтернативних рішень для скорішого забазпечення населення безпечною питною водою.
 7. Створювати мережі та співпрацювати з неурядовими організаціями країн ННД, Європи та Північної гемісфери що працюють у галузях захисту навколишнього середовища та сталого розвитку для посилення ролі НУО у процесі прийняття рішень в галузі екологічної політики.
 8. Продовжувати впливати на розвиток відповідної законодавчої бази для НУО в Україні, щоб дати їм можливість працювати відкрито в режимі найбільшого сприяння в сфері оподатковування, розвиваючи і зміцнюючи матеріальну базу на неприбуткових засадах.
 9. Розширяти практичну допомогу жінкам і дітям в сфері поліпшення здоровя і навколишнього середовища, зміцнюючи їхнє прагнення проявляти ініціативу та взаємодопомогу.
 10. Проводити дослідження з проблем здоровя, соціально-економічного стану жінки в Україні. Такі дослідження можуть бути як самостійними проектами, так і складовою частиною інших діючих програм, для яких участь жінок має вирішальне значення (право на участь у процесі прийняття рішень ми вважаємо одним з основних прав людини).
 11. Продовжувати практичне навчання представників НУО в мережі МАМА-86 із питань навколишнього середовища, здоровя, участі жінок, діяльності третього сектора і т.ін.
 12. Налагодити видання всеукраїнського часопису МАМА-86 із проблем навколишнього середовища і здоровя.