Увага! Це архівна версія сайту. Новий сайт ВЕГО «МАМА-86» знаходиться ТУТ

Проект «Київ-2003»

У травні 2003 року відбулася Пята Всєвропейська конференція міністрів охорони навколишнього середовища «Довкілля для Європи». З метою підготовки населення України до цієї події, а саме  підвищення рівня обізнаності з екологічних питань та розуміння проблем, що будуть обговорюватися на конференції Всеукраїнська екологічна громадська організація (ВЕГО) «МАМА-86» у партнерстві з Коаліцією українських екологічних неурядовий організацій «Альтер-Еко» та організацією Stakeholder Forum for Our Common Future (Велика Британія) за фінансової підтримки Community Fund здійснили проект під назвою «Київ-2003».

Участь у проекті «Київ-2003» була слушною нагодою для українських неурядових організацій і всіх небайдужих до свого майбутнього громадян взяти участь у розбудові екологічної політики в європейському регіоні.

В рамках проекту «Київ-2003» була створена мережа з 56 екологічних неурядових організацій, що представляють усі регіони України. Діяльність місцевих партнерів проекту координувалася ВЕГО «МАМА-86-Київ» та пятьма регіональними координаторами.

Мета:

 • залучення широкої громадськості до підготовки 5-ої Всеєвропейської конференції міністрів охорони довкілля в Києві у 2003 році;
 • інформування громадськості про процес «Довкілля для Європи»;
 • надання можливості обговорення найбільш актуальних екологічних проблем України в контексті підготовки до «Києва-2003».

Серед основних напрямків діяльності проекту «Київ-2003»:

 • Дослідження існуючого екологічного законодавства та досвіду участі громадськості у процесі прийняття екологічно значущих рішень;
 • Сприяння доступу громадських організацій до інформації та залучення громадськості до роботи у партнерстві з місцевими та центральними органами влади, науковими та бізнесовими структурами з метою ефективного формування екологічної політики в Україні;
 • Висвітлення діяльності проекту «Київ-2003» та інформації про розвиток процесу «Довкілля для Європи» на веб-сайті та в інформаційно-аналітичному бюлетені «Київ-2003»;
 • Проведення регіональних семінарів, що сприятили кращому розумінню питань сталого розвитку та процесу «Довкілля для Європи» місцевими екологічними НУО та представниками інших секторів суспільства.

Результати проекту:

1. Підвищення поінформованості про процес «Довкілля для Європи» та Київську конференцію

Інформаційна складова була основною у проекті. Важлива і в той же час складна, пересипана вузькопрофесійними термінами, викладена часто важкою науковою чи юридичною мовою інформація переосмислювалася, адаптувалася, коментувалася й вже потім передавалася на місцевий рівень за допомогою проведення семінарів, тренінгів, лекцій, видання бюлетеню проекту та створення веб-сторінки.

Широкому розповсюдженню інформації сприяла кампанія щодо залучення ЗМІ до процесу висвітлення ходу підготовки до Київської конференції, проведена партнерами проекту. Завдяки цьому зявилося близько 100 статей, 10 телепрограм та 25 радіопрограм, що висвітлювали конкретні питання порядку денного Київської конференції, її значення в європейському масштабі та для України, зокрема.

2. Забезпечення можливості участі у прийнятті рішень

Ми не лише інформували партнерів проекту та широку громадськість, а й збирали, аналізували, обробляли інформацію, пропозиції, думки тієї ж громадськості, неурядових організацій, науковців, експертів й сприяли передачі цих фактів, побажань, думок, аналізів до робочих груп, які працювали над документами Конференції міністрів, до її різноманітних виконавчих органів.

Завдяки діяльності проекту його партнери мали можливість на практиці реалізувати своє право на участь у прийнятті рішень, що стосуються довкілля, в тому числі й на міжнародному рівні. Найяскравішим свідченням цього стало обговорення широким колом зацікавлених організацій текстів проекту Карпатської конвенції. Як результат, чимало зауважень та пропозицій громадськості враховано в процесі розробки підписаної на Київській конференції Карпатської конвенції. Добре попрацювали у даному напрямку організації-учасники мережі із Західного регіону проекту за координування Ю. Васідлова (Асоціація «Наш Дім»). Їх діяльність показала, що бажання, професійність та копітка робота є ключовими факторами у реалізації права на участь у прийнятті рішень за умови, звичайно, бажання співпраці з боку відповідних владних органів.

3. Зміцнення потенціалу організацій мережі проекту

НУО, залучені до виконання проекту, мали можливість

 • отримувати інформацію, що стосувалася підготовки до Київської конференції та процесу формування екологічної політики на національному та Європейському рівнях,
 • обмінюватися досвідом з організаціями, що займаються тими ж питаннями і працюють в інших регіонах України,
 • налагоджувати співпрацю з представниками інших секторів суспільства,
 • брати участь у тренінгах з актуальних питань діяльності організації тощо.

4. Розяснення права на доступ до інформації, участь громадськості у прийнятті рішень, доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля

Розясненню базових прав, що закріплені в Оргуській конвенції було присвячено чимало статей інформаційно-аналітичного бюлетеню «Київ-2003», що виходив в рамках проекту. Досвідом щодо реалізації положень конвенції неодноразово ділились учасники регіональних семінарів, а експерти з цього питання давали свої коментарі та поради.

Крім того, враховуючи важливість донесення інформації про ці права до якнайширшого кола людей, колектив проекту вирішив присвяти цій темі один день тренінгу для представників національних та регіональних ЗМІ. Журналісти мали змогу отримати вичерпну інформацію про суть цих прав з вуст кваліфікованих юристів-екологів, послухати приклади використання цього нормативно-правового акту на практиці.

В цілому ж, проект став своєрідним полігоном, на якому протягом півтора року в Україні відпрацьовувалася теорія та практика застосування Оргуської конвенції в непростих умовах становлення реальної гласності та демократії.

Для контактів:
ВЕГО «МАМА-86»
вул. Михайлівська 22, 01001, Київ
тел. (044) 278–77–49, 278–31–01
Факс (044) 279–55–14