Увага! Це архівна версія сайту. Новий сайт ВЕГО «МАМА-86» знаходиться ТУТ

Проект «Зелений вибір України»

Ідеї проекту були спільно визначені членами ВЕГО «МАМА-86» з різних регіонів України, що мають різні пріоритети. Тому і діяльність проекту є такою різноплановою. Ці ідеї є результатом багаторічної роботи в галузі охорони довкілля і впровадження принципів сталого розвитку. При підготовці проекту було обрано найбільш актуальні екологічні проблеми, які існують у регіонах виконання проекту.

За індексом екологічної сталості (що вимірює прогрес на шляху до сталого розвитку) Україна у 2001 році посідала останню позицію серед країн пострадянського блоку та 110 місце серед 122 країн світу. На виробництво одиниці продукції в Україні витрачається у декілька разів більше енергії, ніж у країнах Європейського Союзу. Для підвищення ефективності використання природних ресурсів, промисловість потребує реструктуризації, а підприємства — переоснащення.

Але насамперед важливе розуміння, бачення підприємцями й представниками інших секторів суспільства необхідності ставити та досягати одночасно екологічні та економічні цілі в ході виробництва та споживання товарів та послуг.

Запровадження безперервної екологічної освіти та виховання, зміна світогляду (від «людина — цар природи» до «ми — частинка природи»), формування базових принципів/цінностей (наголос на здоров'ї, стан якого безпосередньо пов'язаний зі станом довкілля), забезпечення режиму економії, раціонального і дбайливого використання усіх видів ресурсів як виробниками, так і споживачами, широке інформування громадськості, демонстрація напрацьованих моделей — ці та інші заходи допоможуть змінити в кращий бік структуру виробництва і споживання, що склалися, на цей час в Україні, стати на шлях сталого розвитку. На це і направлений наш проект.

Проект виконується ВЕГО «МАМА-86» за фінансової підтримки організації NOVIB (Нідерланди).

Виконавці проекту:

Координує проект Центральний офіс ВЕГО «МАМА-86» у Києві.

Термін впровадження: квітень 2004 — квітень 2007.

Цілі проекту:

  • Формування у споживача екологічно виваженого індивідуального вибору шляхом надання відповідної інформації та ілюстрації такої інформації практичними прикладами;
  • Підвищення екологічної обізнаності та активності громадян. Якнайповніша реалізація наявних можливостей у відстоюванні громадянами своїх прав на безпечне та сприятливе довкілля.

Цілі проекту досягаються виконанням трьох взаємопов'язаних складових на регіональному рівні:

Діяльність у регіонах об'єднуються заходами, що впроваджується на Національному рівні.

Проект базується на інформації та знаннях, отриманих при реалізації національного проекту «Екотелефон», попередньому практичному досвіді напрацьованому Водною кампанією та інших реалізованих/діючих проектів ВЕГО «МАМА-86».

За подальшою інформацією щодо проекту «Зелений вибір України» звертайтеся до , координатора проекту.