Друк
Екологізація - Документи напрямку «Екологізація»
Вівторок, 29 грудня 2009, 18:11

Відозва

громадських екологічних організацій України щодо екологічних пріоритетів діяльності майбутнього Президента України

 

cactus2Кризовий стан довкілля становить загрозу для громадського здоров’я та національної безпеки України. Тим не менше, екологічна політика полишається непріоритетною, неефективною і маргінальною сферою в структурі державного управління загалом.

Українець живе найменше з європейців — у середньому близько 66 років. Значною мірою це зумовлено забрудненням повітря, землі й води.

В Україні найвищий в Європі рівень розораності земель, споживання енергетичних ресурсів і води, вирубування лісів. Значна частина водних об'єктів втратила природну чистоту, порушена їх здатність до самоочищення. У державі накопичено понад 35 млрд. тонн відходів, 17 відсотків її території зазнає підтоплення та понад 18 відсотків вражено інтенсивною ерозією.

Надмірна експлуатація природних ресурсів та їхнє нераціональне використання виступають одними з першопричин низької конкурентоспроможності національної економіки, економічної та екологічної кризи та зниження рівня соціальних гарантій.

За роки незалежності площа земель природно-заповідного фонду збільшилася вдвічі, але займає тільки 4,95% території країни, що значно менше за середній показник для Європи (15%).

І біорізноманіттю, і здоров’ю українців загрожують генетично модифіковані (ГМ) рослини, які вирощуються на значних площах українських земель, але жодна з них, всупереч законодавству, все ще не зареєстрована в Державному реєстрі.

Фундаментальну загрозу безпеці створює глобальна зміна клімату, яка прискорюється. І хоча наслідки потепління можуть кардинально змінити умови вітчизняного господарювання, Україна дуже повільно реагує на ці ризики.

Впровадження в Україні Конвенції ЄЕК ООН про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Оргуської конвенції) залишається незадовільним, що значною мірою сприяє зростанню суспільної напруги і виникненню конфліктних ситуацій.

Складність і наскрізний характер екологічних проблем України вимагають системного підходу до їх вирішення. Майбутній глава держави повинен розуміти свою відповідальність перед нащадками за занечищені землі, води і повітря.

Після Майдану чинний Президент неодноразово проігнорував звернення, виступи, акції, проекти указів, підготовлені екологічними громадськими організаціями, інші пропозиції з вимогою системних, послідовних кроків для припинення руйнації природного середовища України.

Українці готуються знов обирати Президента України. Ми, громадські організації природоохоронного спрямування, занепокоєні нерозумінням більшістю кандидатів на найвищу посаду в державі конституційної ролі Гаранта дотримання прав українців на безпечне для життя і здоров’я довкілля. Цей загальний висновок можна зробити на підставі ознайомлення з їхніми передвиборчими програмами.

Ми переконані, що:

Майбутній Президент має продемонструвати політичну волю щодо виходу з екологічної кризи шляхом надання вимогам охорони довкілля та збалансованого розвитку пріоритетного статусу та проведення низки першочергових заходів для затвердження екологічної політики як рівноправного інтегрованого чинника соціально-економічного розвитку держави та невід’ємної складової національної безпеки.

Інтеграція (забезпечення наскрізності) екологічної політики є обов’язковою умовою переходу до сталого або екологічно збалансованого розвитку держави, коли розвиток країни та регіонів, структура економічного зростання, матеріального виробництва та споживання, а також інших видів діяльності суспільства функціонує в межах здатності природних екосистем відновлюватися, поглинати забруднення та підтримувати життєдіяльність теперішніх і майбутніх поколінь. Інтеграція вимог охорони навколишнього середовища до всіх галузевих політик наразі є одним з положень Угоди про ЄС, прагнення до членства в якому декларує Україна.

Для виконання перелічених вище завдань необхідно відповідне програмне, інституційне та інформаційне забезпечення. До того ж, процес реформування екологічної політики, що планується, повинен бути прозорим, здійснюватися із залученням громадськості та всіх зацікавлених сторін.

Таким чином, у перші 100 днів при владі обраному Президенту ми пропонуємо підготувати Указ Президента України, який:

 • Проголосить пріоритетність та інтеграцію екологічної політики як передумови переходу України до сталого розвитку та інструмент реалізації екологічних прав громадян.
 • Започаткує процес «Довкілля для України» для підтримки реформи екологічної політики, який забезпечить постійний діалог з зацікавленими сторонами та громадськості щодо підвищення ефективності природоохоронної діяльності.
 • У процесі консультацій із усіма зацікавленими сторонами визначить перелік першочергових заходів з покращення стану довкілля та громадського здоров’я. Ці заходи мають зупинити подальше забруднення, а також законодавчо закріпити обов’язкову інтеграцію екологічної політики до всіх напрямків соціально-економічного розвитку. З цією метою слід впровадити такі інструменти: стратегічна оцінка впливу на навколишнє середовище (СЕО), доступ громадськості до інформації, що стосується довкілля; участь громадськості в процесі прийняття рішень, які стосуються довкілля; порядок екологічного звітування; реформування екологічних штрафів, податків та платежів таким чином, щоб забруднювач і користувач платив повну ціну; екологізація політики субсидій, податків, державних закупівель тощо.
 • Зміцнить контроль за дотриманням вимог природоохоронного законодавства та забезпечить невідворотність відповідальності за їх порушення.
 • Встановить спеціальний Президентський контроль за дотриманням статей 13, 16, 50, 66 Конституції України та впровадженням Оргуської конвенції в Україні.
 • Створить законодавчі, організаційні, фінансові умови для утворення та діяльності в Україні інституту омбудсмена з екологічних питань.
 • Введе Міністра охорони навколишнього природного середовища до складу Ради з національної безпеки та оборони (за посадою).
 • Утворить спеціальний підрозділ в структурі Секретаріату Президента з національної екологічної політики та національної екологічної безпеки.
 • Забезпечить інформаційний супровід заходів з впровадження Указу.

Підписанти:

 1. Всеукраїнська екологічна громадська організація «МАМА-86», Ганна Голубовська-Онісімова.
 2. Національний екологічний центр України, Ігор Сіренко.
 3. ЕГО «Зелений Світ», Чортків Тернопільської обл., Олександр Степаненко.
 4. МФ «Екологія. Право. Людина», Львів, Світлана Кравченко.
 5. МЕГО «Відродження», Татарбунари Одеської обл., Ірина Вихристюк.
 6. Львівська філія НЕЦУ, Микола Чернявський.
 7. Екологічний клуб «Край», м. Бережани Тернопільської області, Галина Проців.
 8. ДЕГО «ФЛОРА», м. Кіровоград, Людмила Шестакова.
 9. Хмельницька обласна організація Товариства охорони природи, Резніков Юрій.
 10. Екологічна група «Печеніги», м. Харків, Сергій Шапаренко.
 11. Інформаційно-правовий центр «НАШЕ ПРАВО», м. Львів.
 12. Всеукраїнська громадська організація «Жива планета», Світлана Берзіна.
 13. СЕГО «Чистий берег», м. Берегово Закарпатської обл., Олег Супруненко.
 14. ЕА «Зелений рух Донбасу», м. Горлівка, Олександр Багін.
 15. КРА «Екология и мир», м. Сімферополь, Андрій Артов.
 16. Молодіжне екологічне об'єднання «ГЕЯ», м. Севастополь, Наталя Кумиш.
 17. ВГО «Чиста хвиля», Антоніна Єришева.
 18. ЕКЦ «Бахмат», м. Артемівськ, Володимир Березін.
 19. РМГО «Екоклуб», м. Рівне, Андрій Мартинюк.
 20. МОДГО «Миколаївська спілка скаутів», м. Миколаїв, Микола Семенков.
 21. Черкаська обласна організація «Зелений світ», Алла Плескач.
 22. Всеукраїнський благодійний фонд «Паросток», Тамара Радченко.
 23. Миколаївський клуб сприяння сталому розвитку та побудові громадянського суспільства «Спільні дії», Антоніна Галкіна.
 24. Дніпропетровська обласна екологічна асоціація «Зелений світ», Едуард Ключко.
 25. Громадянський рух «Чиста Україна» в Кіровоградській області, Дмитро Сінченко.
 26. Феодосійська міська громадська екологична організація «МАМА-86-Феодосія», Антоніна Ковальчук.
 27. Феодосійська Асоціація багатодітних та малозабезпечених сімей, Лариса Перм.
 28. Міжнародне громадське Інтернет-видавництво «Вісник Мрії», Андрій Єлькін.
 29. Спілка «Громадянський дозор», м. Нікополь, Юрій Бабінін.
 30. Марганецька міська організація УЕА «Зелений світ», Микола Вітько.
 31. ВЕР «Хортицький Форум», В’ячеслав Сандул.
 32. Херсонський обласний Фонд милосердя та здоров’я, Алла Тютюнник.
 33. Херсонська міська асоціація журналістів «Південь», Андрій Матросов.
 34. Редакція Херсонської обласної газети «Вгору», Наталя Бімбірайте.
 35. Міська громадська організація «Екологічні ініціативи «МАМА-86-Севастополь», Тетяна Герасимова.
 36. НКМГЕО «МАМА-86-Нова Каховка», Таїса Козак.
 37. Новокаховська рада міського відділення Українського товариства охорони природи, Віталій Козак.
 38. Дніпропетровська обласна членська благодійна організація «Милосердя і молодь», Любов Крісанова.
 39. ГО «Бюро Екологічних Розслідувань», Дмитро Скрильніков.
 40. Інформцентр Української екологічної асоціації «Зелений світ», Сергій Федоринчик.
 
Google+