торговое оборудование одежды http://barcodescan.com.ua/

Безпечне регулювання небезпечних хімічних речовин та відходів

Керівник тематичного напрямку — Цигульова Ольга Михайлівна

Щодень більша кількість хімічних речовин негативно впливає на здоров’я людей та навколишнє середовище. Деякі з них, наприклад стійки органічні забруднювачі (СОЗ), не знають кордонів і можуть вільно пересуватися в просторі та створювати смертельну загрозу для довкілля і здоров’я людей.

Найсильніше Україна потерпає від впливу непридатних пестицидів (НП), більшість із яких належить до списку СОЗ. Однак крім СОЗ на території України, яка була та продовжує залишатися країною з високим рівнем розвитку хімічної індустрії та широким вживанням синтетичних хімічних речовин у повсякденному житті, є великі кількості інших токсичних хімічних речовин: складні органічні сполуки, важкі метали, хризотил тощо, які належать до глобальних забруднювачів і вимагають застосування до них міжнародної стратегії та рішучих дій з боку національних урядів.

Окремі ризики в Україні створюють проблеми надмірного накопичення та відсутності сфери поводження з муніципальними відходами. Великої загостреності останнім часом ця проблема набула внаслідок суттєвої зміни складу твердих побутових відходів (ТПВ) та появи в ньому речовин, насичених шкідливими для здоров’я та довкілля компонентами. Особливу загрозу створює спалювання ТПВ, при я кому в довкілля потрапляють діоксини, поліхлоровані біфенили, гексахлорбензол — речовини зі списку СОЗ, а також не менш шкідливі важкі метали, а після спалювання утворюються високотоксичні шлаки, що потребують відповідного поводження.

Ми працюємо заради скорочення кількості ризиків, пов’язаних із небезпечними хімічними речовинами та відходами і досягнення до 2020 року майбутнього без токсикантів.

 • Ціль 1: Сприяння успішній імплементації в Україні трьох хімічних конвенцій (Базельська, Роттердамська, Стокгольмська) та Стратегічного підходу до міжнародного регулювання хімічних речовин (СПМРХР).
 • Ціль 2: Досягнення поводження з небезпечними відходами (непридатні пестициди, побічні продукти, інше) та токсичними хімікатами у безпечний та ефективний спосіб.
 • Ціль 3: Досягнення поводження з твердими побутовими відходами як в домашніх господарствах, так і в населених пунктах (містах та селах) у належний та сталий спосіб.

Наша діяльність спрямована на:

 • Просування ідей та успішне виконання країною трьох хімічних конвенцій (Базельська, Роттердамська, Стокгольмська) і цілей Стратегічного підходу до міжнародного регулювання хімічних речовин (СПМРХР);
 • Наближення прийняття Україною Протоколу про реєстри викидів та переносу забруднювачів (РВПЗ);
 • Сприяння гармонізації національного законодавства щодо відходів та хімічних речовин у відповідності з європейськими стандартами;
 • Досягнення імплементації країною Всесвітньої гармонізованої системи класифікації та маркування хімічних речовин (ВГС);
 • Запровадження конкретних заходів, що дозволяють скоротити ризики від небезпечних хімічних речовин, непридатних пестицидів та відходів;
 • Здійснення досліджень, накопичення знань та оприлюднення інформації щодо токсичних хімічних речовин та відходів, зокрема безпечних технологій поводження з ними;
 • Інформування щодо небезпеки токсичних хімікатів, проведення кампаній на підтримку дій щодо хімічної безпеки, підвищення обізнаності громадськості про проблеми відходів та небезпечні хімічні речовини, надання практичних порад;
 • Співпраця з представниками різних гілок влади з метою поліпшення управління в галузі поводження з хімічними речовинами та відходами.
Головна Хімічна безпека
Google+