Получить загранпаспорт в Харькове с visa-world.kh.ua без проволочек.

Реформа екологічної політики для сталого розвитку України

Керівник тематичного напрямку — Ганна Голубовська-Онісімова, президент ВЕГО «МАМА-86»

Так склалося історично, що на сторожі екологічних цінностей в українському суспільстві стоїть третій сектор. Тому політика та практика розвитку нашої країни дуже тісно пов’язані з рівнем розвитку громадянського суспільства й екологічних організацій зокрема. Незважаючи на спротив системи та відсутність інституційних умов, демократичні процеси в Україні розвиваються, громадські організації працюють і вдосконалюються, виховують покоління людей, здатних мислити новими категоріями, необхідними для нормального існування держави у 21 столітті.

Більшість процесів, що суттєво вплинули на демократизацію та екологізацію українського суспільства, були реалізовані саме завдяки неоплачуваному ентузіазму громадських лідерів, до числа яких належать і члени ВЕГО «МАМА-86». Це свого роду індикатор «справжності» громадського об’єднання — готовність його членів працювати на волонтерських засадах всупереч закидам у «грантоїдстві».

Пріоритети «МАМА-86» у залежності від викликів часу дещо трансформувалися, незмінними залишалися лише дві складові: екологічний імператив та обов’язкова участь громадськості в прийнятті та реалізації рішень, задекларовані в цілому ряді документів, ігнорованих нашою системою влади до сьогодні.

Наразі ВЕГО «МАМА-86», як і 20 років тому, сприяє демократизації українського суспільства та прозорому формуванню та здійсненню екологічної політики, що враховує думку громадськості та зацікавлених сторін. Організація здійснює тематичні дослідження та широко розповсюджує їхні результати, проводить кампанії громадського діалогу та лобіювання для наскрізної інтеграції екологічних вимог до політики соціально-економічного розвитку, а також реалізує інженерні рішення, спрямовані на вирішення конкретних проблем та створення позитивних прикладів. Важлива мета, яку ми ставимо перед собою, — це досягнення конкретних результатів, що впливають на якість життя людей.

Ціль 1: Громадське лобіювання та контроль для інтеграції екологічної політики

Ціль 2: Просування екологічно дружнього стилю життя у середовищі громадян

Ціль 3: Підвищення потенціалу для виконання Україною своєї ролі в профільних міжнародних процесах: Комісія зі сталого розвитку ООН, Марракешський процес, Довкілля для Європи тощо.

Ми
 • лобіюємо надання екологічній складовій пріоритету в національній системі прийняття рішень;
 • беремо участь у створенні стратегічних документів політики;
 • проводимо незалежні дослідження політики, передвиборчих програм, законодавства, стану довкілля та здоров’я тощо;
 • ініціюємо та підтримуємо об’єднання громадських організацій задля лобіювання екологічних та демократичних рішень;
 • лобіюємо участь громадськості в обговоренні та прийнятті екологічно значущих рішень на локальному, регіональному та національному рівнях;
 • представляємо інтереси громадськості в міжнародних екологічних процесах, у радах при міністерствах, відомствах, у місцевих органах влади тощо;
 • розповсюджуємо інформацію та залучаємо громадськість до участі у вирішенні екологічних проблем;
 • захищаємо екологічні інтереси окремих громадян та їхніх груп у разі порушення прав;
 • сприяємо запровадженню принципів сталого виробництва та споживання в політичній, виробничій та побутовій галузях українського суспільства;
 • створюємо позитивні приклади застосування сталих технологій та будуємо на них широкі інформаційні кампанії;
 • укріплюємо спроможність громадськості та уряду щодо участі в сучасних міжнародних процесах стосовно довкілля та сталого розвитку.
Головна Екологізація
Google+