Рекомендації семінару «Токсичні метали в товарах для дітей» Друк
Хімічна безпека - Кампанія з безпеки дитячих іграшок
П'ятниця, 22 лютого 2013, 16:42

В рамках проекту «Токсичні метали в товарах для дітей в країнах регіону СЄКЦА» 1718 грудня 2012 року в Єревані пройшов семінар, на якому було підбито підсумки чотирирічної роботи в галузі забезпечення хімічної безпеки товарів для дітей.

Учасники проекту відзначили, що на кожну токсичну іграшку існує безпечна альтернатива іграшка, яка не містить токсичні метали на рівні рівному або нижче граничнодопустимої концентрації. Виробництво безпечних іграшок це економічно та технічно реальна перспектива. Причина, по якій токсичні метали потрапляють в дитячі товари, це, в першу чергу, безвідповідальність виробника, небажання інвестувати в чисті технології, прагнення заощадити на всьому, включаючи здоров’я дітей.

Учасники зазначали важливість прийняття жорстких заходів з боку урядів країн регіону СЄКЦА по забезпеченню безпеки товарів для дітей. Зокрема, наголошувалося на необхідності збільшити розмір штрафів за реалізацію іграшок без маркування та без сертифікатів. Розмір штрафу повинен бути збільшений в залежності від обороту компанії. Слід посилити митний огляд імпортованих товарів для дітей, вимагаючи надання гігієнічного сертифікату, як обовязкової умови проходження митного контролю. Учасники проекту мають намір звернутися до урядів своїх країн з вимогою забезпечити більш ретельний контроль товарів для дітей на кордонах.

Крім митного контролю, на думку учасників, слід посилити контроль продукції, що вже надійшла в торговельні мережі країн регіону СЄКЦА. Контроль якості товарів на ринках, в магазинах, включаючи інтернет-магазини, повинен здійснюватися не менше одного разу на рік. При цьому слід посилити норми санітарно-епідеміологічного контролю та посилити громадський контроль якості продукції. Учасники виступали з вимогою конфіскації товарів, які не пройшли контроль, з подальшою їх ліквідацією та накладенням штрафів на виробників і продавців неякісних товарів.

На думку учасників, урядам слід ввести обовязкове маркування вмісту токсичних металів в товарах для дітей. Основним принципом для виробництва товарів для дітей повинен стати принцип «немає даних про небезпечні речовини немає виходу продукції на ринок».

Посилення національного законодавства країн регіону СЄКЦА — це реальні практичні кроки, які допоможуть забезпечити безпеку товарів для дітей в країнах регіону.

Учасники відмітили, що важливим питанням в регулюванні безпеки товарів для дітей є включення у відповідний регламентаційний перелік всіх товарів, які можуть мати відношення до дітей. Нормативні документи, що забезпечують безпеку іграшок не містять такі популярні категорії товарів для дітей, як біжутерію, спортивний інвентар, іграшкову зброю. У проведеному в рамках проекту дослідженні виділено 14 зразків товарів, які потенційно можуть не підпадати під систему регулювання відповідними регламентами, але, тим не менш, містять свинець, сурму та мишяк в кількостях, які були б порушенням відповідного законодавства за вмістом токсичних металів у ґрунті. Тому удосконалене законодавство про безпеку товарів для дітей (іграшок) повинно включити і ці типи товарів, щоб убезпечити здоров'я дітей та відповідним чином реагувати на реальність ринку.

Учасники проекту запланували звернутися до урядів країн з пропозиціями розпочати широкомасштабну кампанію з контролю якості продукції для дітей, інформування споживачів, виробників та постачальників про важливість забезпечення хімічної безпеки дитячих товарів.

В основу цих пропозицій будуть покладені наступні рекомендацій учасників проекту:

1. Беручи до уваги результати проведеного дослідження вмісту токсичних металів у товарах для дітей, слід підвищити поінформованість виробників. Виробники зобовязані поліпшити технологічні процеси та планування випуску асортименту товарів; скоротити і в результаті відмовитися від застосування всіх токсичних речовин, особливо таких токсичних металів як свинець, як при технологічних процесах так і при виборі матеріалів для виготовлення продукції. Виробники повинні пропонувати споживачам, особливо дітям, товари, що не містять токсичні речовини.

2. Країнам не слід підтримувати виробників, що випускають та продають товари для дітей з токсичними компонентами. Досягнення до 2020 року ситуації, коли в товарах для дітей не буде токсичних речовин це чітка та цілком досяжна мета для країн регіону СЄКЦА. Компанії можуть виробляти безпечні товари для дітей, що не містять токсичних речовин, включаючи токсичні метали. Якщо доступні вільні від токсичних речовин альтернативи, то споживачам немає необхідності купувати товари, що містять токсичні хімічні речовини.

3. Урядам країн регіону СЄКЦА слід посилити нагляд за вмістом токсичних речовин у товарах для дітей. Їм слід прийняти національні стандарти та технічні регламенти з більш низькою межею концентрації свинцю в товарах для дітей та посилити регулювання вмісту інших токсичних металів в товарах для дітей на основі підходу по регулюванню показників загальної концентрації токсичних металів в товарах для дітей, а не тільки їх мігруючої частини. Зокрема, такий підхід дозволить захистити національні ринки від потрапляння на них товарів, забракованих в країнах Європейського Союзу та в інших країнах з більш прогресивним законодавством та стандартами.

4. Контролюючі органи повинні регулярно здійснювати широкомасштабне тестування товарів для дітей. Контроль якості товарів на ринках, в магазинах, включаючи інтернет-магазини, повинен проводитися не менше одного разу на рік. Покупці повинні бути впевнені в тому, що національний знак відповідності (в Україні) або знака обігу продукції на ринку (в інших країнах) дійсно гарантують безпеку продукції відповідно до існуючих законодавств та встановлених стандартів.

5. Урядам слід посилити контроль за продукцією, що ввозиться та збільшити правові штрафи і санкції. Слід посилити норми санітарно-епідеміологічного контролю та посилити громадський контроль якості продукції. Урядам слід проводити конфіскацію товарів, що не пройшли контроль, з подальшою їх ліквідацією та накладенням штрафів на виробників та продавців неякісних товарів.

6. Урядам слід ввести маркування вмісту токсичних металів в товарах для дітей. Основним принципом для виробництва товарів для дітей повинен стати принцип «немає даних щодо небезпечних речовин немає виходу на ринок» Уряди повинні запровадити штрафи за реалізацію іграшок без маркування та без сертифікатів. Розмір штрафу повинен бути збільшений в залежності від обороту компанії.

7. Уряди зобовязані інформувати споживачів про заходи, що здійснюються для забезпечення безпеки товарів для дітей. Споживачі повинні уважно вивчати маркування продукції для дітей і намагатися визначити їх хімічну безпеку перед придбанням. Відправляючи компаніям запити щодо екологічної політики та вимагаючи інформацію про безпеку продукції, споживачі можуть допомогти компаніям перейти до поступового скорочення і, в кінцевому підсумку, до повної відмови від застосування токсичних хімічних речовин в матеріалах для виготовлення продукції та в технологічних процесах. Саме споживачі повинні стати рушійною силою, яка приведе до виробництва безпечної «чистої» продукції.

8. Країнам слід переглянути перелік продукції, яку поки ще не віднесено до іграшок, і яка не підпадає під дію регламентів щодо безпеки іграшок. Біжутерію для дітей, спортивний інвентар та імітатори зброї слід виключити з цього переліку. Вміст токсичних речовин у них повинен регулюватися нормативними документами, що забезпечують безпеку дитячих іграшок, щоб уникнути експозиції дітей токсикантами, що містяться в даній продукції, включаючи свинець, мишяк та сурму.

 
Google+