Проект «Екологiчне життя людей»

Донори: Шведське товариство охорони природи

Учасники-партнери:

Термін впровадження: вересень 2008 — грудень 2011

Мета проекту — популяризувати екологічно дружній спосіб життя серед населення шляхом просування та впровадження індивідуальних інженерних та соціальних технологій.

Концепція проекту

Зараз існує багато технологій, від самих простих до дуже складних, які можна віднести до «сталих» або «екологічно дружніх» в таких аспектах повсякденного життя людини, як використання енергії для різних потреб, створення відходів, споживання води, виробництво стічних вод, сільське господарство та участь у самоврядуванні шляхом організації громад і відстоювання змін у політиці і законодавстві, які можуть вплинути також на їхній спосіб життя. Проте звичайним людям мало відомо про екотехнології. Їхнє застосування сприймається як щось складне та доступне лише вузькому колу фахівців та спеціалізованим організаціям. Тому досягнення особливого розуміння жінками та чоловіками усіх екологічних, соціальних і економічних переваг малих екологічно дружніх технологій в таких галузях господарювання, як енергетика, вода і санітарія, поводження з відходами, сільське господарство, та розбудова потенціалу громад є пріоритетною в роботі з питань сталого споживання та виробництва.

Довгострокові цілі

 • Створити, підтримувати та обслуговувати інформаційний та посередницький центр екологічно дружніх технологій для житла і господарювання.
 • Підсилити усвідомлення необхідності дотримуватися екологічно дружнього способу життя серед різних цільових груп (вчителів, студентів, учнів, активних громадян, членів місцевих громад).
 • Побудувати діалог на національному рівні з урядовими організаціями, підприємствами, що працюють в галузі екологічно дружніх технологій, а також ініціативами і неурядовими організаціями з питань сталого споживання та виробництва, враховуючи найкращий міжнародний досвід (Марракешський процес, Довкілля для Європи, КСР ООН).
 • Впровадити демонстраційні проекти екологічно дружніх технологій для житла і господарювання у декількох районах.
Підготовчий етап проекту (вересень 2008 — лютий 2009)

Короткострокові цілі

 1. Збір та представлення у вигляді бази даних інформації про способи поведінки, пріоритезації технологій та консультаційної діяльності, політик та законодавства щодо житла та індивідуального господарювання.
 2. Визначення пріоритетів, змісту та локалізації демонстраційних проектів застосування екологічно дружніх технологій для житла людини і господарювання у трьох пілотних районах.

Основні завдання

 • Збір, аналіз та створення інформаційних блоків для нової бази даних усіх практик ВЕГО «МАМА-86», зібраних за період роботи 1998—2008 рр, за такими напрямками, як органічне сільське господарство, виробництво екологічно чистих продуктів, енергоефективність, водопостачання, водоспоживання та санітарія, відходи, участь громадськості у процесі прийняття рішень та громадському лобіюванні, стале господарювання та хімічні речовини, освіта; оновлення інформації щодо громадських організацій та приватних підприємств в різних містах, які працюють у сфері підтримання екологічно сталого способу життя та розповсюдження екологічно дружніх технологій.
 • Створення бази даних щодо існуючих доступних екологічно дружніх технологій для житла і господарювання за п’ятьма основними напрямками.
 • Проведення досліджень стосовно існуючих доступних практик з індивідуального виробництва та споживання енергії, управління відходами, сталого сільського господарства, води та санітарії, розбудови потенціалу громад та законодавчих засад для їх здійснення.
Другий етап проекту (березень — грудень 2009)

Короткострокові цілі

 1. Доповнення бази даних екологічно дружніх технологій та забезпечення її ефективної роботи.
 2. Розробка проекту Інформаційно-тренінгового центру, який має бути демонстраційним та навчальним інструментом просування екологічно дружніх технологій.
 3. Просування екологічно дружнього способу життя шляхом перекладу, адаптації та презентації фільму Ані Леонард The Story of Stuff (Історія про речі), розповсюдження інформації про проект та будь-якої іншої відповідної інформації через мережу «МАМА-86», партнерську мережу, розміщення на веб-сторінці організації, участь у спільних заходах тощо.

Основні завдання

 1. Моніторинг нових практик екологічно дружніх технологій, політик та законодавства щодо житла та індивідуального господарювання. Внесення необхідної інформації до бази даних. Поширення нової інформації серед цільових груп.
 2. Презентація бази даних екологічно дружніх технологій, створеної в ході виконання першого (підготовчого) етапу. Підтримка функціонування даного ресурсу.
 3. Підготовка пакету документів для проведення конкурсу на кращий проект Інформаційно-тренінгового центру серед молодих спеціалістів та студентів останніх курсів вищих навчальних закладів. Оголошення та проведення конкурсу.
 4. Погодження та адаптація українською мовою відео-ролика «Історія про речі» Ані Леонард. Організація презентації адаптованого матеріалу, розміщення на веб-сторінці «МАМА-86» та розповсюдження через партнерську мережу.
 5. Підготовка та публікація чергового випуску часопису «ЕкоМама», присвяченого тематиці проекту, його досягненням та поточній діяльності організації.
 6. Створення мережі експертів з різних аспектів екологічно дружнього способу господарювання.
Третій етап проекту (січень 2010 — грудень 2011)

Короткотермінові цілі

 1. Доповнення бази даних екологічно дружніх технологій та забезпечення її ефективної роботи.
 2. Просування екологічно дружнього способу життя шляхом створення передумов для реалізації проекту Демонстраційного центру екологічно дружніх технологій та проведення конференції-виставки «Екорішення для приватних та громадських будівель» у 2011 році
 3. Побудова діалогу на національному рівні з урядовими організаціями, підприємствами, що працюють в галузі екологічно дружніх технологій, а також ініціативами і неурядовими організаціями з питань сталого споживання та виробництва, враховуючи найкращий міжнародний досвід (Марракешський процес, Довкілля для Європи, КСР ООН).
 4. Зміцнення та розширення мережі ВЕГО «Мама-86»

Основні завдання

 1. Моніторинг нових практик екологічно дружніх технологій, політик та законодавства щодо житла та індивідуального господарювання. Оновлення інформації бази даних. Поширення серед цільових груп.
 2. Розробка концепції конференції-виставки, залучення партнерів та проведення заходу.
 3. Створення консорціуму для детальної розробки проекту Демонстраційного центру екологічно дружніх технологій
 4. Розробка проекту та створення бізнес плану Демонстраційного центру екологічно дружніх технологій
 5. Представлення інтересів громадськості в роботі громадської ради при Національному агентстві України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів
 6. Представлення інтересів громадськості в роботі Національної комісії зі сталого розвитку
 7. Участь в КСР-18 ООН (травень, 2010) та КСР-19 ООН (2011)
 8. Завершення розробки Стратегії членства ВЕГО «Мама-86» та проекту Положення про членство
 9. Залучення нових індивідуальних та колективних членів до мережі ВЕГО «Мама-86», створення нових осередків.
 10. Підготовка та публікація чергового випуску часопису «ЕкоМама», присвяченого тематиці проекту, його досягненням та поточній діяльності організації.
Документи проекту «Екологічне життя людей»:
1 Альтернативное земледелие
2 Вивчення потенціалу Донецького регіону
3 Вивчення потенціалу м. Севастополя
4 Вивчення потенціалу Одеської області
5 Вивчення потенціалу Полтавської області
6 Вивчення потенціалу Рівненської області
7 Вивчення потенціалу регіону Велика Феодосія
8 Вивчення потенціалу території Яремчанської міської ради
9 Вивчення потенціалу Харківської області
10 Використання місцевих матеріалів для огороджуючих конструкцій
11 Екологічне обстеження території розміщення екопоселення
12 Особливості екологічного проектування
 
Головна Екологічне життя людей
Google+