Бачення Друк
Екологізація - Комісія зі Сталого Розвитку (КСР) ООН
П'ятниця, 14 жовтня 2011, 12:10

Для виконання завдань Йоханнесбургського саміту на 19-ій сесії КСР була досягнута угода про встановлення десятирічних рамок програм ССВ (2011–2021 роки), які передбачають загальне бачення згідно з Порядком денним на XXI століття, Ріо-де-Жанейрськой декларацією і Йоханнесбургським планом; носять амбітний характер, будучи націленими на вищий спільний знаменник; активізують політичну підтримку на високому рівні; і передбачають основу для участі всіх зацікавлених сторін, у тому числі і громадянського суспільства; концептуально і практично є такими, що можуть бути здійсненими, враховують принцип національної відповідальності і відповідають національним пріоритетам, а також Ріо-де-Жанейрським принципам.

Десятирічні рамки програм ССВ повинні:

  • підтримувати стійке, інклюзивне і справедливе глобальне зростання і діяльність з ліквідації бідності та спільного процвітання;
  • відповідати базовим потребам і підвищувати якість життя;
  • посилювати нашу можливість відповідати вимогам майбутніх поколінь та охороняти, зберігати та відновлювати здоров’я та цілісність екосистем Землі;
  • сприяти гендерній рівності та активній участі основних груп;
  • зменшувати використання небезпечних речовин та токсичних матеріалів, сприяти зменшенню відходів, що не розкладаються, та викидів забруднюючих речовин;
  • охороняти природні ресурси та сприяти забезпеченню ефективнішого використання природних ресурсів, продуктів та відновлювальних речовин;
  • пропагувати принцип життєвого циклу, включаючи ефективність ресурсів, стійке використання ресурсів, а також принципи ґрунтування на наукових та традиційних знаннях С2С (виробництво, яке є не тільки ефективним, а і безвідходним), 3Rs (скорочення, повторне використання і переробка) та інших методологіях.
  • створити нові економічні і ринкові можливості для всіх країн з приділенням особливої уваги країнам, що розвиваються,
  • сприяти конкурентоздатній інклюзивній економіці, що забезпечує високий рівень зайнятості, та достойні робочі місця для всіх та зміцнювати систему соціального захисту;
  • служити інструментом для підтримки виконання зобов’язань з глобального стійкого розвитку, та досягнення Цілей тисячоліття та цілей та задач, багатосторонніх міжнародних угод.
Джерело: Переклад з http://www.un.org/esa/dsd/csd/csd_pdfs/csd-19/report-CSD19.pdf ст. 80
 
Google+