Інституційна структура Десятирічних рамок програм ССВ Друк
Екологізація - Комісія зі Сталого Розвитку (КСР) ООН
П'ятниця, 14 жовтня 2011, 12:41

В ході підготовки до 19 сесії на міжсесійному засіданні високого рівня було визначено, що Десятирічні рамки програм (10РП) повинні включати просту, ефективну і добре функціонуючу організаційну структуру, яка об'єднує в собі всіх ключових партнерів, у тому числі уряди і основні групи і інші зацікавлені сторони. Вона повинна мати в своєму складі наступні механізми:

 • глобальну інформаційну платформу;
 • механізм звернення країн, що розвиваються, за підтримкою відносно їх ініціатив;
 • глобальний пакт між урядами і відповідними зацікавленими сторонами відносно ССВ;
 • директивну стратегію для досягнення ясних цілей і виконання ясних завдань;
 • інструментарій, що складається з усіх існуючих і майбутніх програм ССВ;
 • національні і регіональні партнерські організації і координаційні центри;
 • бюро за участю багатьох зацікавлених сторін або правління з представниками від різних регіонів і основних зацікавлених сторін, що беруть участь в десятирічних рамках;
 • міжурядовий механізм або механізм зацікавлених сторін для періодичного моніторингу на міжнародному, регіональному і національному рівнях;
 • відповідний секретаріат в існуючій структурі ООН;
 • окремі головні установи та/чи партнерства багатьох зацікавлених сторін для керівництва окремими ключовими пріоритетними програмами, а також мобілізації фінансування;
 • логотип для ідентифікації ініціатив, що сприяють здійсненню завдань.

Протягом 19 сесії були досягнуті рішення:

 • Доручити ЮНЕП в рамках поточного мандату слугувати секретаріатом 10РП для виконання координаційної функції, включаючи підтримку роботи інформаційного центру, сприяння регіональним мережам, проведенню нарад, організації періодичних засідань високого рівня в співпраці і координації зі всіма відповідними установами/програмами ООН і регіональними структурами.
 • Створити невеликий виконавчий комітет для керування роботою секретаріату, нагляду за управлінням проектами, дотриманням принципів прозорості, об’єктивності, регіонального балансу тощо, для розгляду річних звітів секретаріату та звітування безпосередньо КСР.
 • Просити Генеральну Асамблею ООН розглянути склад виконавчого комітету до кінця її 65 сесії.
 • Запропонувати національним урядам призначити представників по роботі з 10 РП для забезпечення контактів та координації з виконавчим комітетом і секретаріатом 10 РП. Запропонувати іншим зацікавленим сторонам призначити контактних осіб для цього.
Джерело: 1) Переклад скорочено (без функцій кожного органа) з http://www.un.org/esa/dsd/csd/csd_pdfs/csd-19/report-CSD19.pdf
2)  http://www.un.org/esa/dsd/csd/csd_pdfs/csd-19/sg-reports/ecn8_russian.pdf
 
Головна Екологізація КСР ООН Інституційна структура Десятирічних рамок програм ССВ
Google+