Підготовлено Стратегію з комунікації та підвищення обізнаності громадськості щодо проблем, пов’язаних із стійкими органічними забруднювачами та непридатними пестицидами Print
Thursday, 18 February 2016 15:37

op logo_240ВЕГО «МАМА-86» в рамках мережевого проекту «Підвищення рівня поінформованості та комунікацій, створення потенціалу для остаточного вирішення проблеми непридатних пестицидів в Україні» за підтримки Шведського агентства з міжнародного співробітництва та розвитку (Sida) підготувала Стратегію з комунікації та підвищення обізнаності громадськості щодо проблем, пов’язаних із стійкими органічними забруднювачами та непридатними пестицидами.

Стратегія є комплексним документом, який окреслює пріоритети та напрямки діяльності неурядових, урядових організацій та підприємств у сфері поширення інформації щодо забезпечення охорони здоров’я і довкілля та остаточного вирішення проблеми непридатних пестицидів в Україні та планується на період до 3 років.

Процес розробки Стратегії було засновано на партнерсько-експертній моделі підготовки документів стратегічного характеру у відповідності до вимог міжнародних інституцій (ЄС), з урахуванням трьох базових принципів стратегічного планування:

  • Принцип міжсекторального партнерства — залучення всіх зацікавлених сторін до процесу розробки стратегічного плану.
  • Принцип реалістичності — реалізація операційних завдань має ґрунтуватись на наявних ресурсах, можливостях та потребах.
  • Принцип прозорості процесу — відкритість та прозорість обговорення результатів роботи, а також забезпечення максимально ефективної співпраці зі ЗМІ, як у процесі підготовки, так і реалізації стратегічного плану.

Перед початком розробки Стратегії з комунікації та підвищення обізнаності громадськості щодо проблем, пов’язаних із СОЗ та непридатними пестицидами було підготовлено Аналітичний звіт «Стан обізнаності громадськості з небезпеками, які несуть стійкі органічні забрудники» (http://mama-86.org.ua/images/stories/000757/OP-analitic-report-2015.pdf), у якому здійснено моніторинг ефективності виконання запланованих у національному Плані заходів з виконання Стокгольмської конвенції про стійкі органічні забруднювачі (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/589-2012-p) завдань щодо обміну інформацією і надано пропозиції для створення Стратегії з комунікації та підвищення обізнаності громадськості відносно проблем, пов’язаних із стійкими органічними забруднювачами та непридатними пестицидами.

Дослідження щодо внутрішнього і зовнішнього потенціалу та визначення стратегічних напрямків Стратегії відбувалось у грудні 2015р. під час роботи національного тренінгу з непридатних пестицидів (http://mama-86.org.ua/index.php/uk/chemsec/chemsec-news/757-training-op.html) на спеціальній сесії, де було презентовано Аналітичний звіт «Стан обізнаності громадськості з небезпеками, які несуть стійкі органічні забрудники» та розроблено окремі елементи Стратегії.

Учасники тренінгу — представники регіональних департаментів екології і природних ресурсів, регіональних осередків ВЕГО «МАМА-86» та експерти — виконали SWOT-аналіз з визначення внутрішнього і зовнішнього потенціалу та стратегічних напрямків до Стратегії; надали пропозиції щодо визначення стратегічних напрямків та завдань Стратегії.

Підготовлена Стратегія з комунікації та підвищення обізнаності громадськості щодо проблем, пов’язаних із СОЗ та непридатними пестицидами використовується ВЕГО «МАМА-86» при підготовці планів та проектів тематичного напрямку з хімічної безпеки.

Елементи Стратегії можуть бути використані в процесі підготовки оновленого національного Плану заходів з виконання Стокгольмської конвенції про СОЗ у відповідності із зобов’язаннями України — Сторони Конвенції.

Завантажити текст Стратегії
 
Home Chemical Safety News Підготовлено Стратегію з комунікації та підвищення обізнаності громадськості щодо проблем, пов’язаних із стійкими органічними забруднювачами та непридатними пестицидами
Google+