Проект «Ринок еко-текстилю для сталих споживачів»

Донори: Шведське товариство охорони природи

Термін впровадження: червень — грудень 2009 року

Обґрунтування проекту:

Українські споживачі стали більш обізнаними стосовно власних прав, якості та безпеки промислових товарів та продуктів харчування. Таким чином, наступний крок —  підштовхнути їх дізнатися більше про те, як саме виробничий процес можна зробити екологічно дружнім від початку та до кінця, а також яку роль вони як споживачі відіграють в цьому. Проект «Ринок екотекстилю для сталих споживачів» є дотичним до заходів, запланованих в рамках проекту «Екологічне життя людей», оскільки він зосереджений та спрямований на просування такого компоненту екологічно дружнього способу життя, як екологічно орієнтований попит споживачів на текстиль та одяг.

Мета проекту:

Просування сталого споживання шляхом формування екологічно орієнтованого попиту українських споживачів на текстиль та моду.

Завдання проекту:

  1. Аналіз поточної ситуації в Україні з огляду на екологічні аспекти виробництва текстилю.
  2. Вивчення сучасних тенденцій в галузі екологічно орієнтованої моди.
  3. Формування екологічно орієнтованого попиту споживачів на текстиль шляхом підвищення громадської свідомості стосовно екологічних аспектів виробництва текстилю серед цільової аудиторії.

Очікувані короткотермінові результати:

  1. Звіт про дослідження щодо екологічних аспектів виробництва текстилю та сучасних тенденцій в цій галузі.
  2. Розміщення на веб-сайті ВЕГО «МАМА-86» актуальних інформаційних матеріалів про світові та українські тенденції в галузі виробництва екотекстилю.
  3. Підвищення обізнаності щодо екологічних аспектів виробництва текстилю.

Очікувані довгострокові результати:

  1. Зміцнення та зростання екологічно орієнтованого попиту споживачів на текстильні товари.
  2. «Озеленення» виробництва текстилю від вирощування до утилізації.

Цільова аудиторія: жінки, студенти профільних навчальних закладів, школярі.

За додатковою інформацією звертайтеся, будь ласка, до координатора проекту Олени Зубко

Документи проекту «Ринок екотекстилю для сталих споживачів»:

1 Де виросли ваші штани?
2 Екологічні аспекти виробництва текстильної продукції
3 Екологічна безпека продукції
4 Екомаркування як критерій безпечності продукції
5 Екотекстиль: традиції та сучасність
6 Органічна бавовна
7 Перелік законодавчо-правових документів
 
Головна Ринок екотекстилю для сталих споживачів
Google+