Перелік законодавчо-правових документів Друк
Екологізація - Проект «Ринок еко-текстилю для сталих споживачів»
Вівторок, 09 лютого 2010, 17:06

ПЕРЕЛІК ЗАКОНОДАВЧО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ДОТРИМАННЯ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ПРОДУКЦІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ (ТЕКСТИЛЮ)

1. Закон України «Про захист прав споживачів» від 12 травня 1991 р. № 1023-XII

2. Закон України «Про підтвердження відповідності» від 17 травня 2001 р. № 2406-III

3. Закон України «Про стандартизацію» від 17 травня 2001 р. № 2408-III

4. Закон України  «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» від 1 грудня 2005 р. № 3164-IV

5. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного  благополуччя населення» від 24 лютого 1994 р. № 4004-XII

6. Указ Президента України «Про заходи щодо вдосконалення діяльності в сфері технічного регулювання та споживчої політики» від 13 липня 2005 р. №1105/2005

7. Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики «Про затвердження Технічного регламенту  з підтвердження відповідності щодо безпеки іграшок» від 31 грудня 2003 р.  № 282 (втратив чинність)

8. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту  з підтвердження відповідності щодо безпеки іграшок» від 8 жовтня 2008 р. № 901

9. Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики «Про затвердження Технічного регламенту з підтвердження відповідності засобів індивідуального захисту» від 27 вересня 2004 р.  № 208 (втратив чинність)

10. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту з підтвердження відповідності засобів індивідуального захисту» від 27 серпня 2008 р. № 761

11. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту щодо назв текстильних волокон і маркування текстильних виробів» від 14 січня 2009 р. № 13

12. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо виконання  у 2007 році Загальнодержавної програми адаптації  законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 7 березня 2007 р. № 90-р

13. Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики «Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні» від 01 лютого 2005 р. №28 (Розділ 25. Товари легкої промисловості)

14. Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Міністерство аграрної політики України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської  діяльності  з культивування та використання рослин,  що  містять наркотичні засоби, для промислових цілей», від 21 червня 2001 р. № 92/173

15. Единая конвенция  о наркотических средствах 1961 года, принята в Нью-Йорке 30 марта   1961 г., подписанная Украиной в составе СССР 31 июля1961 г. и ратифицированная 15 апреля 1964 г.

16. Директива Європейського Парламенту і Ради ЄС 96/74/ЄС від 16 грудня 1996 р. Directive 96/74/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 1996 on textile names // OJ L 32, 3.2.1997

17. Постанова Ради ЄС 2092/91 від 24 червня 1991 року (Council Regulation (EEC) No 2092/91 of 24 June 1991 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs)

18. Постанова Європейського Парламенту і Ради від 17.07.2000 р. Regulation (EC) No 1980/2000 of the European Parliament and of the Council of 17 July 2000 on a revised Community eco-label award scheme // OJ L 237, 21.9.2000, p. 1–12

19. Рішення Комісії ЄС від 17 лютого 1999 р. № 1999/178/EC: Commission Decision of 17 February 1999 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to textile products (notified under document number C(1999) 339) (Text with EEA relevance) // OJ L 57, 5.3.1999, p. 21–30

20. Рішення Комісії ЄС від 15 травня 2002 р. № 2002/371/EC: Commission Decision of 15 May 2002 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to textile products and amending Decision 1999/178/EC (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2002) 1844) // OJ L 133, 18.5.2002, p. 29–41

21. СанПин № 42-125-4390-87 «Вложение химических волокон в материалы для детской одежды и обуви в соответствии с их гигиеническими показателями» действует с 01 июля 1987 г.

22. ДСТУ 3413-96 «Порядок проведення сертифікації продукції» від 04 січня 1997 р.

23. ГОСТ 904-87 «Изделия трикотажные бельевые для женщин и девочек. Общие технические условия» действует с 1 января 1989 г.

24. ДСТУ 2063-92 «Обувь для активного отдыха. Технические условия» действует с 1 января 1994 г.

25. ГОСТ 10540-90 «Изделия трикотажные купальные. Общие технические условия» действует с 1 января 1992 г.

26. ГОСТ 26165-84 «Обувь детская. Технические условия» действует с 1 июля 1985 г.

27. ДСТУ 2056-92 «Изделия чулочно-носочные. Колготки, вырабатываемые на круглочулочных автоматах. Общие технические условия» действует с 1 июля 1993 г.

28. ГОСТ 18400-82 «Изделия чулочно-носочные из текстурированных капроновых нитей эластик, вырабатываемые »на круглочулочных автоматах. Технические условия» действует с 1 января 1984 г.

29. ДСТУ 2724-94 «Хутро штучне трикотажне. Загальні технічні умови» чинний від 1 січня    1996 р.

30. ГОСТ 8541-84 «Изделия чулочно-носочные, вырабатываемые на круглочулочных автоматах. Технические условия» действует с 1 января 1986 г.

31. ГОСТ 7081-93 «Полотна шелковые и полушелковые ворсовые. Общие технические условия» введен в Украине с 1 января 1997 г.

32. ГОСТ 20462-87 «Изделия трикотажные бельевые для мужчин и мальчиков. Общие технические условия» действует с 1 июля 1988 г.

33. ДСТУ 3823-98 «Полотна трикотажные. Нормы и метод оценки качества» действует с 1 января 2000 г.

34. ГОСТ 25779-90 «Игрушки. Общие требования безопасности и методы контроля» действует с 1 января 1992 г.

35. ДСТУ ISO 14001:2006 «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування» (ISO14001:2004, IDT) від 15 травня 2006 р.

36. ДСТУ ISO 14004: 2006 «Системи екологічного управління. Загальні настанови щодо принципів, систем та засобів забезпечення» (ISO 14004:2004, IDT) від 1 липня 2006 р.

37. ДСТУ ISO 14024 «Екологічні маркування та декларації. Екологічне маркування типу 1. Принципи та методи»

38. ДСТУ ISO 14040 «Екологічне керування. Оцінювання життєвого циклу. Принципи та структура» (18014040:1997, IDT).

 
Головна Ринок екотекстилю для сталих споживачів Перелік законодавчо-правових документів
Google+