Увага! Це архівна версія сайту. Новий сайт ВЕГО «МАМА-86» знаходиться ТУТ

Регіональний круглий стіл
«Проблеми управління екологічною ситуацією»

30 вересня 2003 року у м. Херсон відбувся круглий стіл «Проблеми управління екологічною ситуацією» в рамках проекту «Екологічна демократія в Україні». Безпосереднім організатором круглого столу виступив Херсонский державний аграрний університет  регіональний партнер проекту, що здійснюється Всеукраїнською екологічною громадською організацією «МАМА-86» у партнерстві з організацією Stakeholder Forum for Our Common Future (Великобританія) за підтримки гранту, наданого Посольством Великобританії в Україні і за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Великобританії.

Цей круглий стіл став четвертим у серії регіональних круглих столів проекту і зібрав представників органів влади, НУО, бізнесових кіл та наукових установ Херсонської області для обговорення основних проблем в системі управління екологічною ситуацією на регіональному та державному рівнях, проблеми роботи державних, наукових, громадських та комерційних структур у вирішенні питаня покращення екологічної ситуації регіону та виробництва екологічно чистої продукції.

Хід роботи

Під час круглого столу представники практично всіх присутніх громадських організацій відмітили низький рівень співробітництва та підтримки з боку місцевих органів управління у вирішенні проблем екологічного виховання дітей, фінансування акцій та подій, спрямованих на охорону природного багатства регіону. Представники комерційних структур підкреслили недостатню ефективність прийнятих законопроектів, відсутність інформації та підтримки зі сторони місцевих органів управління. Крім того, представники місцевих органів самоуправління наголосили на недоцільності процесу реформування Міністрества, наслідки якого тільки погіршать недостатній рівень управління, відповідальності та контролю за екологічною ситуацією в регіонах.

У ході роботи були висловлені такі рекомендації, що можуть сприяти підвищенню ефективності управління у сфері охорони навколишнього середовища та природокористування в регіоні, а саме:

  • створення координаційних екологічних рад при органах місцевого самоврядування, до яких би входили представники органів влади, НУО, наукових структур, виробничого сектору;
  • забезпечення тісного співробітництва між усіма секторами суспільства та єдність регіональної політики екологічного управління для отримання позитивних результатів у сфері охорони навколишнього середовища та прирокористування в регіоні;
  • створення та обгрунтування Регіональних програм з охорони довкілля та використання природних ресурсів.

Висновки

Оскільки реалізація проекту збіглася з реорганізацією Міністерства екології та природних ресурсів України на Міністерство охорони навколишнього природного середовища України та Комітет природних ресурсів України, учасники круглого столу не могли оминути це питання і неодноразово наголошували на необхідності надання новоствореному Міністерству функції формування екологічної політики.
Проведення круглого столу, перш за все, допомогло виявити коло питань та шляхи їх вирішення на регіональному рівні. Під час дискусії неодноразово наголошувалося на необхідності контролю дотримання законодавства у сфері охорони довкілля та використання природних ресурсів усіма субєктами відносин. Проведення круглого столу сприяло налогодженню позитивної практики обговорення актуальних проблем усіма зацікавленими сторонами, на що неодноразово вказували учасники круглого столу. Разом з тим, небажання зявитися на цю подію більшості запрошених-представників місцевих органів влади та комерційних установ, свідчить про низький рівень їхньої зацікавленості та активності у вирішенні екологічних проблем.