Увага! Це архівна версія сайту. Новий сайт ВЕГО «МАМА-86» знаходиться ТУТ

Регіональний круглий стіл
«Екологічна демократія в Україні»

31 жовтня 2003, Київ, Україна

31 жовтня 2003 року в м. Київ відбувся круглий стіл «Екологічна демократія в Україні» в рамках однойменного проекту, що здійснюється ВЕГО «МАМА-86» у партнерстві з організацією Stakeholder Forum for Our Сommon Future (Великобританія) за підтримки гранту, наданого Посольством Великобританії в Україні, і за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Великобританії.

Цей круглий стіл став останнім у серії регіональних круглих столів в рамках проекту і зібрав представників органів державної влади, а саме, Ради національної безпеки і оборони України, Державних комітетів по лісовому господарству та енергозбереженню, Державного управління природних ресурсів у м. Київ, Управління охорони навколишнього природного середовища Київської міської держадміністрації, постійної комісії Київради з питань екологічної політики, наукових установ, НУО та бізнесових кіл.

Список учасників 

Хід роботи

Круглий стіл відкрила Оксана білобран, координатор проекту ВЕГО «МАМА-86» «Екологічна демократія в Україні», і висвітлила основні напрямки діяльності проекту: проведення провідними експертами аналізу сучасної ситуації в галузі управління охороною довкілля та природокористування в Україні, організація регіональних круглих столів із залученням усіх зацікавлених сторін, а також експертного інтервю щодо оцінки ефективності управління в галузі охорони довкілля,  з метою привернення уваги усіх зацікавлених сторін до питання управління в сфері охорони довкілля та проведення дослідження і дискусії щодо зазначеної проблеми.

Ключовою стала доповідь експерта проекту Сергія Курикіна, міністра екології та природних ресурсів у 2001-2002 роках, в якій він наголосив на тому, що Указ Президента України «Про заходи щодо підвищення ефективності державного управління у сфері охорони довкілля та використання природних ресурсів» може призвести до зруйнування цілісності природоохоронної діяльності держави. Пан Курикін аргументував невідповідність назви новоствореного Державного комітету природних ресурсів його функціям, оскільки до його відання комітету не увійшли, наприклад, водні, лісові ресурси, а лише надра, а також недоцільність переведення до його відомства державної служби заповідної справи. Щодо ефективності управління на регіональному рівні, то тут він наголосив на неузгодженості роботи та нерозмежуванні обовязків між державним управлінням у м. Києві (структура Міністерства) і управлінням охорони навколишнього середовища Київської МДА, які належать до різних гілок влади.

Доповідь експерта проекту стала поштовхом до широкої дискусії щодо:

  • ефективності функціонування системи управління у сфері охорони навколишнього середовища та використання природних ресурсів на національному рівні та на рівні м. Києва;
  • рівня співпраці між різними органами державної влади у сфері охорони довкілля та природокористування;
  • рівня залучення представників зацікавлених сторін до здійснення управління;
  • реформування Міністерства охорони навколишнього природного середовища.

У ході дискусії учасники дійшли згоди щодо того, що ситуація з Дунайським біосферним заповідником стала яскравою характеристикою функціонування системи управління у сфері охорони довкілля.

Рекомендації

  • сформувати звернення до Президента України щодо необхідності внесення змін в Указ Президента України «Про заходи щодо підвищення ефективності державного управління у сфері охорони довкілля та використання природних ресурсів» стосовно повернення питань, повязаних із заповідною справою до відання Міністерства охорони навколишнього природного середовища та зміни назви новоутвореного Держкомітету природних ресурсів на Комітет з надрокористування;
  • розробити версію Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України та подати його на розгляд до новоствореного Міністерства;
  • ініціювати проведення громадських обговорень нового положення про Міністерство після його розробки;
  • використовувати такі механізми, як розгляд Радою Європи питання порушення прав людини, а саме права на безпечне для життя і здоровя навколишнє середовище, для уникнення численних порушень природоохоронного законодавства.

Висновки

Проведення круглого столу сприяло приверненню уваги всіх зацікавлених сторін до проблем управління в сфері охорони довкілля та природокористування на рівні міста та проведенню дискусії з цих проблем. Зокрема, учасники дійшли висновку, що через відсутність належного законодавчого врегулювання існує неузгодженість роботи між управліннями екології, що належать до різних гілок влади. Крім того, в результаті обговорення доцільності та наслідків реорганізації Міністерства екології та природних ресурсів України на Міністерство охорони навколишнього природного середовища України та Комітет природних ресурсів України учасники дійшли висновку, що така реорганізація не буде сприяти підвищенню ефективності управління, а, навпаки, може призвести до руйнування її цілісної системи. Наприкінці були вироблені рекомендації для покращення управління у сфері охорони довкілля на рівні міста та на національному рівні загалом.

Зліва направо: Оксана Білобран (ВЕГО «МАМА-86»), Сергій Курикін (експерт проекту), Наталя Шиманська (постійна комісія Київради з питаль екології) Вікторія Володькіна (ліворуч), Управління охорони навколишнього природного середовища Київської МДА, Адель Босак (праворуч), Громадська рада при Міністерстві охорони навколишнього природного середовища України Микола Мовчан, начальник Державного управління екології та природних ресурсів в м. Київ Віталій Колесник, Санітарно-промислова лабораторія авіаремонтного заводу №410 Сергій Зорін, «Екомедсервіс»