Увага! Це архівна версія сайту. Новий сайт ВЕГО «МАМА-86» знаходиться ТУТ

Панельна дискусія

«Удосконалення засад успішного управління
у сфері охорони довкілля та сталого розвитку»

16 травня 2003 року

Однією із цілей процесу «Довкілля для Європи» є зміцнення підвалин та покращання управління охороною довкілля в рамках регіону ЄЕК ООН. Не можна не погодитися з тим, що власне від ефективного управління на усіх рівнях залежить стан навколишнього середовища та вирішення проблем екологічного характеру. 16 травня 2003 року під час національного семінару «Світ-Європа-Київ-2003» проекту «Київ-2003» за головування Президента ВЕГО «МАМА-86» Ганни Голубовської-Онісімової була проведена панельна дискусія «Удосконалення засад успішного управління у сфері охорони довкілля та сталого розвитку».

Мета:

  • збільшити поінформованість громадськості щодо врядування в сфері охорони довкілля на всіх рівнях державної влади в Україні;
  • привернути увагу НУО та громадськості та започаткувати широку дискусію з питань врядування в сфері охорони довкілля в Україні.

Учасники: більше ніж 150 учасників національного семінару «Світ-Європа-Київ-2003» проекту «Київ-2003» взяли участь в дискусії. Серед них, зокрема, представники екоНУО, локальних та національних гілок влади, інститутів та університетів з усіх регіонів України.

В рамках дискусії за участі провідних експертів були висвітлені такі теми:

Юрій ВасідловВиступи на згадану тематику стимулювали низку запитань від учасників семінару, що стосувалися наявності ефективних моделей управління в інших країнах, питання персональної відповідальності у сфері екологічного управління, врахування соціальних та економічних чинників у цій сфері тощо.

У своїх виступах учасники дискусії наголошували на тому, що для оптимізації управління у сфері охорони довкілля небхідним є:

  • удосконалення в рамках уряду моделі взаємодії структур, рішення яких мають вплив на довкілля;
  • встановлення чіткої ієрархії в системі органів, що здійснюють управління в сфері охорони довкілля та ресурсокористування;
  • уникнення дублювання функцій різними органами, розділення господарчих і контрольних функцій;
  • підвищення ролі самих підприємств у системі управління;
  • врахування соціальних та економіних чинників при здійсненні екологічного управління;
  • використання методів економічного стимулювання;
  • залучення та тісна співпраці з НУО, науковими структурами та іншими зацікавленими сторонами на усіх рівнях здійснення екологічного управління.

Ця панельна дискусія стала початком одговорення та дослідження стану врядування в сфері охорони довкілля в Україні та перспектив його удосконалення.