Проект «Активізація участі у процесі Україна-ЄС»

Проект «Активізація участі екологічних громадських організацій України у розвиткові відносин між Україною та ЄС»

Термін впровадження: березень — грудень 2010 року

Координатор проекту: Ганна Голубовська-Онісімова

Проект виконується Всеукраїнською екологічною громадською організацією «МАМА-86» за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

Громадські організації України, які фахово займаються питаннями охорони довкілля та сталого розвитку, а також беруть активну участь у міжнародній співпраці, мало обізнані щодо проблем європейської інтеграції та не активні в процесах розвитку співпраці між Україною та Європейським Союзом. Водночас, саме співпраця між Україною та ЄС наступними роками буде значно впливати на швидкість і якість реформ в сфері охорони довкілля України.

Проект надасть можливість для послідовної скоординованої діяльності експертів екологічних громадських організацій та аналітичних центрів в галузі опрацювання та лобіювання спільної позиції, проведення моніторингу та підготовки громадської оцінки впровадження екологічної складової політики Європейської політики сусідства (ЄПС), Ініціативи Східного партнерства (СП) та Плану дій асоціації (ПДА) в Україні, а також інформування широкої громадськості за цією тематикою. Це дозволить громадським організаціям долучитися до формування та посилення інструментарію ЄС, а також здійснювати тиск зсередини в Україні на впровадження реформ у напрямку євроінтеграції.

Запланована діяльність:

  • вплив на формування та вдосконалення інструментарію ЄС щодо реформування екологічної політики в Україні (наближення України до ЄС у сфері навколишнього середовища). Конкретні точки впливу: Європейська політика сусідства (фінансові інструменти Інструменту ЄПС, річні звіти щодо України в рамках ЄПС; Ініціатива Східного партнерства (екологічна складова багатостороннього виміру); виконання Порядку денного асоціації між Україною та ЄС; переговорний процес щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС;
  • вплив (тиск) на виконання Україною своїх зобов’язань перед ЄС у сфері екологічної політики;
  • підвищення обізнаності широкого кола громадських організацій України щодо розвитку відносин між Україною та ЄС з питань довкілля.

Серед іншого, діяльність проекту буде включати координацію та роботу в складі Робочої групи експертів з партнерських організацій, підготовку і участь у першому засіданні Екологічної панелі в рамках Ініціативи Східного Партнерства, моніторинг впровадження екологічної складової ПДА України [1] та Політики сусідства ЄС в Україні, інформування громадськості.

Партнери та експерти проекту:

Очікувані результати:

  • організації-учасники проекту фахово обізнані щодо екологічних аспектів співпраці України з ЄС і активно беруть участь у різних її форматах на спільній платформі;
  • підготовлена і подана спільна пропозиція організацій-учасників до звіту Європейської комісії щодо прогресу впровадження екологічної складової Політики сусідства ЄС в Україні за 2010 рік;
  • підготовлена і поширена спільна оцінка стану впровадження екологічних пріоритетів ПДА;
  • налагоджений інформаційний супровід впровадження екологічної складової політики співпраці України та ЄС, інші екологічні ОГС залучені до постійного інформування.

 


[1] ця діяльність буде координуватися з проектом Європейської програми МБФ Відродження «Громадський моніторинг виконання ПДА Україна – ЄС» , що виконується консорціумом аналітичних центрів.

Google+