Останні події та публікації Print
Chemical Safety - Chemical security documents
Tuesday, 29 December 2009 17:40

Основні події та публікації

 1. Буклет «Обережно — стійкі органічні забруднювачі!» (2000).
 2. Буклет «Стойкие органические загрязнители (СОЗ): угроза здоровью и окружающей среде» (2001).
 3. Буклет «Сжигание опасно для человечества. Incinerators are dangerous for mankind» (2003).
 4. Буклет «Місто без сміття» (2003).
 5. Буклет «Світ СОЗ і Стокгольмська конвенція» (2004).
 6. Круглий стіл «Шляхи співробітництва для створення потенціалу по зниженню негативного впливу стійких органічних забруднювачів на здоров’я та довкілля в Україні» (спільно з КП «Водно-інформаційний центр», м. Київ) (2004).
 7. Збірник матеріалів круглого столу«Шляхи співробітництва для створення потенціалу по зниженню негативного впливу стійких органічних забруднювачів на здоров’я та довкілля в Україні» (2004).
 8. Буклет «Стойкие органические загрязнители и здоровье людей» (2004).
 9. Календар «Объединимся и избавим мир от СОЗ» (2004).
 10. Огляд «СОЗ: Обзор ситуации в Украине» (2005).
 11. Буклет «За здоровую окружающую среду для наших детей» (2005).
 12. Круглий стіл «Шляхи підвищення поінформованості громадян про СОЗ та Стокгольмську конвенцію про СОЗ» (спільно з НПУ імені М.П. Драгоманова) (2005).
 13. Буклет «Обережно, НП!» (2006).
 14. Буклет «Брудна людина у нашому житті» (2006).
 15. Огляд «Дослідження політики і законодавства у сфері управління хімічними речовинами в Україні» (2005–2006).
 16. Огляд «Chemical management in Belarus, Ukraine and the Russian Federation» (2006).
 17. Буклет «Принцип перестороги. Токсичні хімічні речовини: немає даних, немає проблем?» (2006).
 18. Буклет «Принцип перестороги. Токсичні хімічні речовини: пошук працездатних рішень» (2006).
 19. Буклет «Принцип перестороги. Принцип перестороги на практиці».
 20. Семінар «Вплив небезпечних хімічних речовин на здоров’я людей та довкілля: політика України та ЄС у сфері управління хімічними речовинами» (спільно з Інститутом гігієни та медичної екології імені О.М. Марзеєва АМН України) (2006).
 21. Посібник «Хімічні речовини в побуті» (2006).
 22. Кишеньковий довідник «Як захистити себе від токсичних хімічних речовин» (2007).
 23. Пересувна виставка «Хімія в побуті» (2007).
 24. База даних альтернативних спалюванню технологій поводження з відходами (2007).
 25. Круглий стіл «Роль освіти, просвіти та інформування при вирішенні проблеми небезпечних відходів та непридатних пестицидів в Україні» (спільно з НПУ імені М.П. Драгоманова) (2007).
 26. Збірник матеріалів круглого столу «Роль освіти, просвіти та поінформування при вирішенні проблеми небезпечних відходів та непридатних пестицидів в Україні» (2007).
 27. Огляд «Тяжелые металлы (свинец, кадмий, ртуть) как загрязнители окружающей среды в Украине» (2008).
 28. Буклет «Хризотиловий азбест — міфи і реальність» (2008).
 29. Огляд «Інвентаризація азбесту в Україні» (2008).
 30. Прес-конференція напередодні Четвертої конференції Сторін Роттердамської конвенції щодо питання здоров’я та навколишнього середовища, які пов’язані з хризотиловим азбестом (2008).
 31. Семінар «Проблеми хімічної безпеки в Україні у контексті синергізму трьох міжнародних конвенцій — Роттердамської, Стокгольмської і Базельської» (спільно з НПУ імені М.П. Драгоманова) (2008).
 32. Обзор «Асбест: реальность, проблемы, рекомендации» (2008).
 33. Обзор «Детские игрушки, свободные от токсичных веществ: проблемы и перспективы в Украине» (2009).
 34. Обзор «Управление обращением с химическими веществами и осуществление Стратегического подхода к международному регулированию химических веществ в Украине в 2006–2008 гг.» (2009).
 35. Усе про непридатні пестициди в Україні (2010).
 36. Звільнимо разом нашу землю від непридатних пестицидів (2010).
 37. Прес-конференція на тему «Спростування офіційних даних інвентаризації та бачення шляхів вирішення проблеми непридатних пестицидів (НП) в Україні» (2009).
 38. Інструкція з проведення загальної інвентаризації непридатних пестицидів (проект) (2010).
 39. Методичні рекомендації для проведення інформаційної кампанії в навчальних закладах на тему «Проблема впливу непридатних пестицидів на здоров’я людини та довкілля» (2010).
 40. Перша мультисекторальна науково-практична конференція «Звільнимо разом нашу землю від непридатних пестицидів» (2010)
 41. Міжнародна науково-практична конференція «Хімічна освіта в контексті хімічної безпеки: стан проблеми та перспективи» (2011)
 42. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Хімічна освіта в контексті хімічної безпеки: стан проблеми та перспективи» (2011).
 43. Міжнародна експертна конференція з питань хімічної безпеки та Роттердамської конвенції: інструменти політики та практики (2012).
 44. Огляд «Синтетичні мийні засоби в Україні» (2012).
 45. Міжсекторальний діалог «До безпечної чистоти: як екологізувати споживання пральних порошків в Україні» (2012).
 46. Прес-конференція присвячена безпеці дитячих іграшок в Україні (2012).
 47. Огляд «Сучасний стан політики поводження з електронними відходами в Україні та Європейському Союзі: кроки до зближення» (2013).
 48. Круглий стіл з обговорення підходів до вирішення проблеми електронних відходів в Україні за європейськими стандартами
 49. Науково-популярне видання «Вирішення проблеми електронних відходів: європейські підходи до української проблеми» (2013).
 50. Електронні відходи. Порадник для споживачів. (2013).
 51. Перші результати інформаційно-просвітницької кампанії щодо небезпек електронних відходів (2013).
 52. Прес-конференція, присвячена вирішенню проблеми електронних відходів в Україні за стандартами Європейського Союзу (2013).
 53. Національний тренінг «Навчання зацікавлених сторін методам проведення загальної інвентаризації непридатних та заборонених до використання пестицидів та агрохімікатів на території України за міжнародними стандартами (2015).
 54. Аналітичний звіт «Стан обізнаності громадськості з питань стійких органічних забруднювачів» (2016).
 55. Стратегія з комунікації та підвищення обізнаності громадськості з питань стійких органічних забруднювачів і непридатних пестицидів (2016–2018 роки) (2016).
 
Home Chemical Safety Publications
Google+