Last NewsLast PublicationsКампанія з безпеки дитячих іграшок

Партнерський проект «Іграшки без токсичних хімічних речовин: роз’яснювально-пропагандистська кампанія в Росії, Білорусі та Україні», що виконували у 2008–2009 рр. за підтримки Шведського товариства охорони природи (SSNC) неурядові організації ВЕГО «МАМА-86», Центр з проблем навколишнього середовища і сталого розвитку «ЕкоСогласіє» (Росія) та Центр екологічних рішень (Білорусь) став початком кампанії неурядових організацій країн регіону СЄКЦА щодо безпеки дитячих іграшок. В рамках виконання цього проекту було підготовлено ситуаційні дослідження  «Дитячі іграшки вільні від токсичних речовин: проблеми та перспективи в Україні» і «Игрушки без токсичных веществ — гарантия безопасности здоровья детей».

Протягом травня–вересня 2011 р. в регіоні країн СЄКЦА за ініціативи неурядових організацій ВЕГО «МАМА-86» (Україна), Центру з проблем навколишнього середовища і сталого розвитку «Еко-Согласіє» (Росія), Центру екологічних рішень (Білорусь) та «Незалежна екологічна експертиза» (Киргизстан) було проведено кампанію зі збору підписів під Зверненням до урядів країн СЄКЦА щодо забезпечення безпеки дитячих іграшок. Ця кампанія стала продовженням кампанії неурядових організацій країн регіону СЄКЦА щодо безпеки дитячих іграшок та частиною міжнародної кампанії із забезпечення безпеки дитячих іграшок, яку проводить Міжнародна мережа неурядових організацій з ліквідації стійких органічних забруднювачів (IPEN).

Свинець, ртуть, кадмій, феноли, бромовані антипірени — це лише стислий перелік токсичних хімічних речовин, які було знайдено в дитячих іграшках від різних виробників в країнах світу. Вплив цих речовин завдає шкоди здоров’ю дітей, призводить до порушень нервової та репродуктивної систем, ендокринних та ракових захворювань.

Численні перевірки торгових точок з продажу дитячих іграшок у Вірменії, Киргизстані, Росії та Україні свідчили, що для більшості цих товарів відсутні сертифікати якості та безпеки, які визначаються міждержавним стандартом ГОСТ 25779-90 «Игрушки. Общие требования безопасности и методы контроля». Вимоги цього стандарту гармонізовані з чинним міжнародним законодавством (Директива 88/378/ЄЕС про безпеку іграшок від 3 травня 1988 р.) та передбачають контроль дитячих іграшок за 80 показниками безпеки.

В Україні діє Сертифікат відповідності, але, незважаючи на обов’язковість сертифікації дитячих іграшок, на «іграшковому ринку» України сертифікується близько 10% іграшок.

Відмічено порушення вимог з маркування цієї продукції. Іграшки не відповідають вимогам безпеки по хімічним та токсиколого-гігієнічним показникам.

Контроль за встановленням вимог до показників безпеки іграшок прямо пов’язано зі здоров’ям дітей, оскільки за останні 10 років в країнах регіону СЄКЦА темпи приросту розповсюдження функціональних відхилень у дітей віком до 14 років склав 85%, хронічних захворювань — 84%, у підлітків — 75% і 40% відповідно.

Використання величезної кількості синтетичних матеріалів в галузях промисловості, які випускають у тому числі і товари для дітей, призвело до серйозних наслідків:

 • зростає кількість дітей з різними хронічними захворюваннями (алергія, астма, бронхіт), ендокринними захворюваннями (діабет) та проблемами розвитку;
 • закріплюються спадкоємні каліцтва через проникнення токсикантів через шкіру та дихальні шляхи;
 • порушується артеріальний тиск, кровообіг, погіршується психофізіологічне становище;
 • зростає кількість злоякісних захворювань, у тому числі у дітей молодшого віку.

Представники неурядових організацій дуже схвильовані ситуацією з якістю дитячих іграшок, яка склалася в регіоні країн СЄКЦА та звертаються до урядів країн регіону з вимогою прийняття термінових та невідкладних заходів:

 • Забезпечити відповідність національних законодавств потребам, що пов’язані з гарантованою безпекою складу дитячих іграшок за хімічними та токсиколого-гігієничними показниками.
 • Забезпечити наявність достатньої лабораторної бази для проведення усіх партій дитячих іграшок на їх відповідність вимогам нормативних документів.
 • Забезпечити маркування дитячих іграшок з чітким декларуванням хімічного складу та рекомендаціями з їх безпечного використання та подальшої утилізації.
 • Встановити жорсткий контроль за хімічним складом дитячих іграшок, регулярно та ретельно контролювати безпеку дитячих іграшок, що надходять на ринки країн як від вітчизняних виробників, так і від закордонних.
 • Запобігти проникненню на національні ринки дитячих іграшок, до складу яких входять небезпечні хімічні речовини.
 • Відмовитися від продажу дитячих іграшок на неконтрольованих ринках (базарах), створити умови для їх продажу тільки в спеціальних магазинах.
 • Створити регіональну робочу групу для розробки системи інформування про наявність небезпечних хімічних речовин в дитячих іграшках на всіх етапах виробничо-споживчого ланцюжку: від виробника і споживача дитячих іграшок до ліквідації (утилізації) відходів дитячих іграшок.
 • Реалізувати проведення широкої інформаційної кампанії серед населення країн регіону щодо безпеки дитячих іграшок; забезпечити для цього залучення усіх зацікавлених сторін.

Під зверненням ініціаторами кампанії було зібрано 211 підписів від організацій та більш ніж 1500 підписів від приватних осіб з країн регіону СЄКЦА, Південно-Східної Азії, США, Канади, Германії, Мексики.

Від України свої підписи під Зверненням щодо забезпечення безпеки дитячих іграшок поставили 82 організації.

Звернення щодо забезпечення безпеки дитячих іграшок з проханням якнайшвидше розпочати вирішення проблеми небезпечних хімічних речовин в дитячих іграшках у вигляді адресних листів було передано делегаціям усіх країн, присутніх на Сьомій конференції міністрів «Довкілля для Європи», яка відбулася 21–23 вересня 2011 року в Астані (Казахстан).

23 вересня 2011 року на зустрічі з представниками НУО, яка відбулася у форматі Сьомої конференції міністрів «Довкілля для Європи», міністр навколишнього середовища Польщі (країни, яка головувала в той час в ЄС) особливо відмітив Звернення щодо забезпечення безпеки дитячих іграшок як важливу ініціативу та підкреслив актуальність цієї проблеми для всього регіону СЄКЦА.

Наприкінці листопада 2011 року в ЄС розпочато інформаційну кампанію щодо підвищення рівня усвідомленості дорослих про правила та вимоги безпеки дитячих іграшок. Акція взяла старт напередодні різдвяних та новорічних  свят, коли значно виростає попит на іграшки. Слід зазначити, що у липні 2011 року в ЄС вступило в силу законодавство, яке висуває жорсткі вимоги до якості та рівню безпеки дитячих іграшок.

В Україні напередодні цих свят також різко зростає попит на ялинкові прикраси та дитячі іграшки. Тому наші рекомендації та поради щодо критеріїв вибору цих товарів допоможе споживачам зробити правильний вибір.

В багатьох країнах споживчі товари є джерелом проникнення небезпечних хімічних речовин до організму людини. На це звернула увагу світова спільнота та проголосила тему «Хімікати в товарах» однією з чотирьох головних тем Стратегічного підходу до міжнародного регулювання хімічних речовин (СПМРХР).

Міжнародна мережа неурядових організацій, що працюють в галузі забезпечення хімічної безпеки у восьми регіонах світу (IPEN) з 2011 р. розпочала кампанію з дослідження вмісту токсичних металів в товарах для дітей, оскільки ця вікова категорія є найбільш вразливою до впливу негативних факторів навколишнього середовища.

В країнах, що розвиваються основні проблеми зі здоров’ям дітей пов’язують з бідністю, неграмотністю, антисанітарією, відсутністю доступу до безпечної води та їжі, отруєнням токсичними відходами, нещасними випадками, тоді як в індустріальних країнах діти більш за все страждають від токсикантів, які, як правило, асоціюють з розвиненим світом.

Проект «Хімічна безпека іграшок для дітей», присвячений дослідженню вмісту токсичних металів в товарах для дітей, стартував у вересні 2012 р. в шести країнах регіону Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії (СЄКЦА) за участю IPEN та софінансуванні ГРІД-Арендал. Проект виконують неурядові організації ВЕГО «МАМА-86» (Україна), «Еко-Согласіє» (Росія), Жінки Вірменії за здоров’я та здорове навколишнє середовище (Вірменія), Центр екологічних рішень (Білорусь), «Незалежна екологічна експертиза» (Киргизстан), аналітичне екологічне агентство «Greenwomen» (Казахстан). Інформаційний партнер проекту в Україні — міжнародне видання «Велика Епоха».

В рамках проекту з 27 листопада по 9 грудня 2012 р. відбулось широкомасштабне тестування на вміст шести токсичних елементів (свинець, ртуть, кадмій, сурма, миш'як, хром) у товарах для дітей, придбаних випадковим чином в магазинах і на ринках Мінську, Єревану, Алмати, Бішкеку, Москви, Волгограду, Сочі, Коломни та Києва. Відповідні тестові вимірювання проводилися за допомогою портативного рентгенофлуоресцентного аналізатора. В першу чергу аналізувався вміст свинцю, ртуті, миш'яку і сурми, потім — кадмію та хрому.

Результати тестування дають серйозні підстави для занепокоєння. У 164 зразках (29%) з 569 придбаних товарів, міститься принаймні один токсичний метал з шести, які досліджувалися. Дані показують, що наявність токсичних металів у зразках, що тестувалися не обов'язково пов'язана з ціною, маркою (брендом виробника), місцем придбання або типом товару. Понад 80% товарів, придбаних для дослідження, імпортовано з Китаю. У більшості протестованих товарів — 405 зразків (71%) — не було виявлено токсичних металів або їх вміст не перевищував межі, встановленої в даному дослідженні. У протестованих зразках знаходилось кілька імпортованих з ЄС товарів, які містять токсичні метали. Наявність токсичних металів в товарах з країн ЄС, доступних на ринках країн регіону СЄКЦА піднімає ще одну серйозну проблему. Малоймовірно, що такі товари можна знайти на ринках ЄС: через високий вміст свинцю, ртуті, миш'яку, сурми і хрому в них, вони заборонені на внутрішньому ринку в цих країнах, а до нас їх спокійно імпортують.

Результати проекту свідчать, що для забезпечення безпеки дітей від впливу токсичних металів необхідно при визначенні стандартів відмовитися від показників мігруючої концентрації токсикантів та перейти до показників їх загальної концентрації. Урядам країн регіону СЄКЦА слід ввести більш жорсткі превентивні заходи (стандарти) з регулювання показників загальної концентрації токсичних металів в товарах для дітей, посилити контроль за впровадженням цих стандартів і їх виконанням. Такий підхід, зокрема, дозволить захистити національні ринки від напливу товарів, забракованих в країнах ЄС і в інших країнах з більш прогресивним законодавством і стандартами.

Більш детальну інформацію про результати проекту можна дізнатися з обзору результатів широкомасштабного тестування дитячих товарів.

Інформаційні матеріали та публікації за тематикою Кампанії:

1 Рекомендації семінару «Токсичні метали в товарах для дітей»
2 Обращение неправительственных организаций к правительствам стран региона Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии
3 Результати тестування іграшок
4 Токсичные металлы в товарах для детей в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА)
5 Прес-реліз проекту «Хімічна безпека іграшок для дітей»
6 Правові основи забезпечення екологічної безпеки дитячих іграшок в Україні
7 Детские игрушки, свободные от токсичных веществ: проблемы и перспективы в Украине
8 Загальні правила для покупців іграшок
Google+