Критерії відбору для Десятирічних рамок програм ССВ Друк
Екологізація - Комісія зі Сталого Розвитку (КСР) ООН
П'ятниця, 14 жовтня 2011, 12:50

Програми ССВ мають бути добровільними і відповідати наступним критеріям:

  • відповідати цілям ССВ, включаючи ресурсозбереження і раціональне використання, сприяти зміцненню всіх трьох основ стійкого розвитку;
  • відповідати національним і регіональним потребам і пріоритетним завданням;
  • ґрунтуватися на підході за принципом життєвого циклу, науковій та традиційній системах знань, С2С (виробництво, яке є не тільки ефективним, а і безвідходним), 3Rs (скорочення, повторне використання і переробка), якщо доцільно;
  • базуватися на твердій науковій і директивній основі знань;
  • бути прозорими;
  • бути узгодженим з міжнародними зобов’язаннями, де це може бути вжито, з положеннями Світової Організації Торгівлі;
  • охоплювати всі відповідні зацікавлені сторони;
  • заохочувати використання поєднання ефективних інструментів в кожній програмі;
  • мати ясно встановлені цілі, особливо з точки зору ресурсозбереження; сприяти узгодженості в роботі в подібних напрямках;
  • відповідати стандартній моделі, включаючи цілі, заходи, механізми здійснення, показники успішності і провідних дійових осіб.

Програми можуть бути запущені в рамках 10 РП безпосередньо після їх реєстрації в секретаріаті 10 РП.

Джерело: Переклад з http://www.un.org/esa/dsd/csd/csd_pdfs/csd-19/report-CSD19.pdf
 
Головна Екологізація КСР ООН Критерії відбору для Десятирічних рамок програм ССВ
Google+