Відбулася Четверта Конференція Сторін Стокгольмської конвенції про СОЗ Print
Wednesday, 13 May 2009 00:00

З 4 по 8 травня 2009 року в Женеві (Швейцарія) проходила Четверта Конференція Сторін Стокгольмської конвенції про стійкі органічні забруднювачі (СОЗ).

Основні досягнення:

  1. Дев’ять нових речовин додано ООН до переліку, який раніше містив 12 сполук («брудна дюжина»), що підпадають під юрисдикцію Стокгольмської конвенції про СОЗ. Після прийняття Конференцією Сторін відповідного рішення чотири пестицида хлордекон, ліндан, альфа-гексахлорциклогексан, бета- гексахлорциклогексан; чотири вогнезахисні речовини (антипірени) гексабромдифеніл, пентабромдифеніловий ефір, октабромдифеніловий ефір, перфтороктанова сульфокислота та її солі (перфтороктановий сульфонат) і сполука пентахлорбензол, яка може утворюватися при спалюванні хлорорганічних речовин (відходів) та присутня в якості домішок у деяких пестицидах (пентахлорнітробензол або квинтозин, ендосульфан, хлорпирифосметил, атразин, клопірилід), були включені до переліку СОЗ Стокгольмської конвенції.
  2. Сторони Конвенції дошли згоди щодо створення Регіональних центрів з надання технічної допомоги та підвищення потенціалу країн для виконання Стокгольмської конвенції. У регіоні країн Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії (СЄКЦА) такий центр створено на базі Дослідного центру з хімії навколишнього середовища та екотоксикології в м. Брно, Чеська Республіка (Research Centre for Environmental Chemistry and EcoTOXicology — RECETOX).
  3. На базі Секретаріату Стокгольмської конвенції створено Центр з інформування та підвищення потенціалу, який буде займатися питаннями надання інформації про СОЗ, сприяти обміну інформацією між різними групами зацікавлених сторін.

На жаль, не вирішене питання щодо рівня граничного вмісту СОЗ у відходах. Рівні вмісту СОЗ у відходах, які наведено у Технічному довіднику Базельської конвенції, не відповідають інтересам здоров’я людей та навколишнього середовища і можуть дозволити експорт небезпечних СОЗ-вміщуючих відходів з розвинених країн до країн, що розвиваються.

Міжнародна мережа неурядових організацій з ліквідації СОЗ (IPEN) вітає рішення Конференції Сторін щодо включення дев’яти нових речовин до переліку СОЗ Стокгольмської конвенції, але висловлює своє розчарування відносно заходів контролю щодо трьох антипіренів (пентабромдифеніловий ефір, октабромдифеніловий ефір, перфтороктановий сульфонат). На думку IPEN, ці заходи контролю не є адекватними і не відповідають цілям Стокгольмської конвенції щодо захисту здоров’я людей та стану навколишнього середовища.

Напередодні Конференції Сторін IPEN виступала за створення у рамках Стокгольмської конвенції Робочої групи, яка могла б переглянути гранично припустимі рівні вмісту СОЗ та сприяла б прогресу щодо здійснення керівництва з Найкращих наявних методів/Найкращих видів природоохоронної діяльності (ВАТ/ВЕР). На жаль, на Конференції Сторін відповідна робоча група не була створена і цю проблему не було розглянуто.

Додаткову інформацію про результати Четвертої Конференції Сторін Стокгольмської конвенції про СОЗ розміщено на сайтах:
http://chm.pops.int/Convention/COPs/Meetings/COP4/tabid/404/mctl/ViewDetails/EventModID/870/EventID/23/xmid/1673/language/en-US/Default.aspx
http://ipen.org/ipenweb/news/cop4.html

 

 
Home Chemical Safety News Відбулася Четверта Конференція Сторін Стокгольмської конвенції про СОЗ
Google+