Вивчення потенціалу Полтавської області Печать
Экологизация - Проект «Екологiчне життя людей»
30.09.09 09:37

Резюме локального дослідження, виконаного в рамках проекту «Екологічне життя людей»

Вивчення потенціалу Полтавської області з практичного впровадження та активного просування екологічно дружніх технологій

Бережна Ю.,
Полтавська міська екологічна громадська організація
«МАМА-86-Полтава»

грудень 2008 р.

Аналіз екологічних проблем в Полтавській області показав, що найбільш актуальними для міста є проблеми, пов’язані з будівництвом, ремонтом і реконструкцією водопровідно-каналізаційних мереж і каналізаційних очисних споруд.

Зараз у Полтавській області йде активна робота по формуванню системи екологічного управління регіоном, розроблений ряд цільових про­грам, виконуються науково-дослідні роботи, розробляються нові технічні природоохоронні рішення і проекти. В регіоні проводяться екологічні заходи, які націлені на регулювання ситуації, що склалася в регіоні, а також ведеться ефективна освітньо-просвітницька діяльність.

Регіональні програми:

 • «Регіональна галузева програма поводження з непридатними хімічними засобами захисту рослин на 2006—2010 роки»;
 • «Комплексна програма поводження з відходами в Полтавській області на 2005—2011 роки»;
 • «Програма проектування і облаштування екологіч­ної мережі Полтавської області на 2000—2015 роки»;
 • «Програма охорони довкілля, ра­ціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної політики з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на період до 2010 року» (затверджена вісімнадцятою сесією обласної ради двадцять третього скликання від 12 липня 2001 року);
 • «Про заходи по реалізації в області в 1997—2000 роках і на період до 2010 року Національної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води до 2010 року»;
 • «Обласна цільова програма комплексного розвитку лісового господарства «Ліси Полтавщини до 2015 року»;
 • «Програма моніторингу довкілля Полтавської області на період 2005—2009 роки»;
 • «Обласна програма ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і селищах Полтавської області на 2003—2030 роки»;
 • «Програма розвитку мисливського господарства Полтавської області на період з 2008 по 2013 роки».

Заходи щодо регулювання екологічних проблем регіону

 • Протягом 2007—2008 років Державною екологічною інспекцією в Полтавській області перевірено 32 полігони твердих побутових відходів та сміттєзвалищ, які експлуатуються комунальними підприємствами міст та селищ міського типу області.
 • На виконання наказу Мінприроди України від 25.09.2007 р. № 495 були проведені перевірки дотримання ліцензійних умов провадження операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, а також перевірені підприємства, які здійснюють перевезення небезпечних вантажів.

Науково-дослідні роботи та інноваційні проекти

 • Науково-дослідна робота «Проведення оптимізації мережі спостережень за станом навколишнього серед­овища у Полтавській області» (була виконана у співпраці з фахівцями Українського науково-дослідного інституту екологічних проблем, м. Харків, 2006—2007 роки);
 • «Аналіз виконання комп­лексної програми охорони навколишнього середовища м. Полтави на 2001—2005 роки «Екологія-2005». Аналіз проводився протягом 2006 року, результати оприлюднені у Випуску №3 Екологічної бібліотеки Полтавщини. Мета аналізу — дослідити стан виконання «Програми охорони довкілля, ра­ціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної політики з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на період до 2010 року» за перші 5 років, визначити пріоритетні напрямки в екологічній політиці області та оцінити, чи є ефективним економічний механізм вирішення екологічних проблем Полтавщини. Інформація, що отримана протягом дослідження стала базовою для корегування діючих програмних рішень.
 • Проект зі створення «Національного природного парку «Нижньосульський», 2006—2007 роки. Проект було реалізовано у рамках дії Обласної цільової програми комплексного розвитку лісового господарства «Ліси Полтавщини до 2015 року»).
 • Інформаційно-просвітницький проект «Еколо­гічна бібліотека Полтавщини» (розробка проекту відбулася у 2004 році).На сьогодні у світ вийшли вже 5 випусків бібліотеки, які представляють багатий інформаційно-аналітичний матеріал про стан і зміни екологічної ситуації в районах і містах Полтавської області, її зв’язки зі змінами у стані здоров’я населення і со­ціально-демографічними процесами. Інформація, що подається, розрахована не тільки на фахівців у сфері екології та охорони здоров’я, але, перш за все, на молодь і студентство, і хоча дані випуски й мають статус наукових видань, проте осно­вною їх метою є освітньо-просвітницька діяльність.
 • Спільний європейський проект «Tempus 2006», мета якого — створення Агроекологічного Інформаційно-Консультативного Центру (АЕІКЦ) в м. Полтаві за участю університетів міст Хоенхайму та Штутгарту (Німеччина), Варшавської Аграрної академії для вирішення наступних питань: оцінки і виділення потенційних зон вирощування екологічно безпечної сільсько­господарської продукції, вибору й обґрунтування методів раціонального землекористування, проведення аналізу та контролю за екологічними умовами вирощування і виробництва екологічно чистої й безпечної продукції, оцінки потенціалу без­пеки харчової продукції в Україні відповідно до законодавства та нормативів ЄС тощо. Строки реалізації проекту 2007—2009 рр.

Діяльність громадських організацій

У 2001 році в м. Полтава була створена громадська Екологічна Рада Полтавщини . Зараз ця ор­ганізація об’єднує зусилля всіх недержавних організацій області екологічної спрямованості. Основними завданнями діяльності Екологічної ради є: проведення незалежного моніторингу екологічної і соці­ально-демографічної ситуації врегіоні, громадської експертизи проектних і програмних рішень в області, а також розробка про­грамних документів; проведення інформаційно-просвітницької діяльності. Але основною функцією Екологічної ради було і за­лишається створення ефективних професійних взаємозв’язків між органами виконавчої влади на місцях, бізнес-структурами, вченими, громадськістю і молоддю.

Екологічною Радою Полтавщини у 2002—2003 роках був створений регіональний інформаційно-моніторинговий центр (ІМЦ). Основна мета ІМЦ полягає у створенні можливостей для оперативного і професійного реагування на вирішення проблем і завдань екологічної значимості.

Приклади застосування еко-технологій

 • Фермерське господарство «агроекологія» впроваджує технології органічного землеробства. Майже весь врожай господарства іде на експорт, а саме — молоко, яловичина, свинина, пшениця, цукровий буряк, ячмінь, кукурудза.
 • ВАТ «НДІ Емальхіммаш» і НТ «КОЛАН» реалізують природоохоронну технологію рециклінгу масляних авто­мобільних фільтрів. В результаті робіт була створена оригінальна конструкція суперфільтра, яка має правовий захист у ряді країн як об’єкт інтелектуальної власності.

Створена при Полтавському Обласному Державному управлінні екоресурсів. Станом на 01.01.2007 року рада нараховує 29 неурядових екологічних організацій. З самого початку раду очолює Голік Ю.С. к.т.н., доцент кафедри екології Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, академік Інженерної академії України, голова наукової ради Полтавського обласного відділення Всеукраїнської Екологічної Ліги. Повний список участників громадської Екологічної Ради Полтавщини: http://www.eco-poltava.gov.ua/gromad.htm

 
Главная Экологическая жизнь людей Вивчення потенціалу Полтавської області
Google+