Історія та основні досягнення Печать
Экологизация - Документы направления «Экологизация»
30.12.09 16:31

ВЕГО «МАМА-86» прагне зробити процеси ухвалення українського законодавства прозорими та демократичними, а самі закони такими, які б враховували потреби довкілля та принципи сталого розвитку. Так 1998 р. ВЕГО «МАМА-86» у партнерстві з мережею «Еко-Право» та еколого-культурним центром «Бахмат» (Артемівськ) створила прецедент підготовки національного плану дій за активної участі громадськості. Шляхом проведення п'яти регіональних консультацій і національних слухань щодо Національного плану дій з гігієни довкілля (НПДГД) в Україні було підготовлено громадські проекти розділів НПДГД, а також розгорнуті пропозиції до змісту ряду розділів. Більше ніж половина з 700 підготовлених пропозицій була врахована під час розробки проекту НПДГД. Водночас було надруковано та поширено звіт про участь громадськості в розробці НПДГД. Звіт було презентовано на Третій Європейській Конференції міністрів охорони здоров’я та навколишнього середовища «Довкілля та здоров’я» (липень 1999 р., Лондон). За виконану роботу ВЕГО «МАМА-86» отримала персональну подяку директора Європейського Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я.

З вересня 2000 року по жовтень 2001 року, за підтримки Британської Ради та Stakeholder Forum (UK), мережа «МАМА-86» здійснювала проект «Ініціація участі громадськості у місцевих планах дій з гігієни довкілля», що проводився у містах Київ, Севастополь та Ніжин, виконання якого сприяло залученню партнерів із різних секторів суспільства, зокрема громадськості, на ранній стадії планування та реалізації цих планів, а також інтеграції планів з гігієни довкілля до загальних, уже існуючих, планів соціально-економічного розвитку регіонів. Основними досягненнями проекту стали створення моделі взаємодії громадськості з органами влади, природоохоронними та санітарними установами й укладання «Планів дій з гігієни довкілля на 2002—2006 рр.» у містах Києві, Севастополі та Ніжині, що стали реальним прикладом партнерства влади і громадськості та максимально відображали інтереси місцевого населення.

Завдяки реалізації проекту «Київ-2003» широкі кола громадськості були залучені до підготовки 5-ої Всеєвропейської конференції міністрів охорони довкілля в Києві. У рамках проекту була створена мережа з 56 екологічних неурядових організацій, що представляють усі регіони України. З’явилося близько 100 статей, 10 телепрограм та 25 радіопрограм, що висвітлювали конкретні питання порядку денного Київської конференції, її значення в європейському масштабі та для України. Чимало зауважень та пропозицій громадськості враховано в процесі розробки підписаної на Київській конференції Карпатської конвенції. За підтримки створеної мережі було видане дослідження «Управління у сфері охорони довкілля та природокористування в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення», метою якого було формування спільного бачення громадськості щодо означених проблем та пропозицій щодо способів їх вирішення.

Наприкінці 2005 року ВЕГО «МАМА-86» стала однією з засновниць руху «Зелений майдан» — добровільної неполітичної ініціативи, започаткованої низкою громадських екологічних організацій, загальна ціль якої — підвищення пріоритетності екологічної політики в державі для переходу України до екологічно збалансованого розвитку. Того ж року на Перших президентських слуханнях «Ви

клики, породжені свободою» «МАМА-86» від імені та за дорученням найпотужніших українських екологічних організацій звернулася до Віктора Ющенка із закликом звернути увагу на стан довкілля в Україні та пріоритетність вирішення екологічних проблем у державній політиці. У відповідь на пропозицію Президента щодо предметного діалогу за нашої участі підготовлено обґрунтування та проект указу Президента щодо підвищення пріоритетності екологічної політики. Виконаний організацією проект «Громадське лобіювання першочергових рішень влади для підвищення ефективності екологічної політики» дозволив провести та видати бліц-дослідження Ганни Голубовської-Онісімової «Екологічна політика в Україні та вплив громадськості», а також численні документи, підготовлені спільно громадськими природоохоронними організаціями в 2006—2007 роках.

У рік двадцятиліття Чорнобильської аварії «МАМА-86» разом з іншими екоНУО веде боротьбу із намірами уряду без обговорення з громадськістю збудувати на території України 22 нових атомних енергоблоки. Найвагомішим результатом цієї діяльності стала підготовка «Концепції „неатомного” шляху розвитку енергетики України» — документа, який доводить можливість для України відмовитися від використання атомної енергії і не ризикувати можливістю нових Чорнобилів. Оприлюднення цього позиційного документа стимулювало розгортання діалогу між громадськістю та урядовими структурами, а також значно підвищило інтерес до проблеми з боку ЗМІ та суспільства.

У листопаді 2005 року група десяти українських неурядових організацій екологічного спрямування на чолі з ВЕГО «МАМА-86» заявила про свої наміри вплинути на зміст передвиборчих програм партій і стимулювати зміни, пов’язані з екологізацією політики розвитку країни та створенням умов для рівної участі жінок і чоловіків в державному управлінні. Вони здійснили незалежну громадську оцінку передвиборчих програм та надіслали результати разом з рекомендаціями до пер6едвиборчих штабів партій.

У вересні 2006 року на конференції «Відкритий діалог: влада, промисловість та громадянське суспільство. Сталий розвиток довкілля в Україні» в Маріуполі «МАМА-86» координувала роботу секції «Участь громадянського суспільства в плануванні та здійсненні екологічної політики», резолюція якої до сьогодні залишається основоположним документом для профільних організацій. Захід проходив за фінансування Anastasios G. Leventis Foundation та St James's Research.

З 2007 року «МАМА-86» в особі Ганни Голубовської-Онісімової є незмінним членом оргкомітету Громадянської асамблеї України, найбільшої в країні мережі громадських організацій з усіх регіонів, діяльність якої спрямована на створення національного та регіональних майданчиків для дискусії та консолідації представників громадянських об’єднань щодо стратегічних проблем українського суспільства. Зокрема ГАУ сформулювала основні вимоги до представників влади та політичних сил щодо проведення Конституційної реформи, окреслила оптимальний її перебіг і обстоює ідею створення Конституційної Асамблеї.

У 2007—2008 роках «МАМА-86» головувала у Громадській раді екологічних організацій при Мінприроди. У цей час НУО успішно завершили дворічну кампанію з пріоритезації екологічної політики в Україні, що привело до ухвалення Концепції національної екологічної політики, в основу якої покладено інтегроване управління охороною довкілля. Також ГР домоглася виключення висновків оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) з переліку конфіденційної інформації, куди вони були включені всупереч законодавству.

У цей самий період вперше в історії українського парламентаризму у Верховній Раді відбулися громадські слухання, ініційовані громадськими радами та Комітетом ВРУ з енергетики, присвячені екологічній та енергетичній політиці України. У результаті більше 100 учасників, включаючи вищих урядовців, міністрів та народних депутатів, розділили занепокоєння НУО проблемою малозабезпеченості України водними ресурсами, що робить неможливим водозабезпечення атомних реакторів, спорудження яких в Україні заплановане в «Енергетичній стратегії до 2030 року».

2007 року «МАМА-86» спільно з St. James’s Research (UK), «ЭкоСогласие» (Росія) та Грузинською екологічною лігою ініціювала проект «Выяснение национального и субрегионального прогресса в разработке политики УПП в Западных (Беларусь, Молдова, Россия, Украина) и Южно-кавказских (Армения, Азербайджан, Грузия) стран ВЕКЦА», спрямований на підвищення ефективності політики країн регіону щодо сталого виробництва та споживання та її гармонізацію з міжнародними процесами. Триденне обговорення проходило паралельно в Києві та Тбілісі. В основу обговорення лягли огляди (моментальні знімки), підготовлені експертами НУО. У третій день пройшла відео-конференція між Києвом, Тбілісі та з підключенням Лондона. Копенгагена, Женеви та Амстердама. Цей формат дозволив уникнути авіаперельотів (що актуально, з огляду на зміни клімату) і водночас залучити усі зацікавлені сторони. Цей зразок сталого, ефективного та економічного заходу взяли на озброєння ЮНЕП та Європейське агентство з охорони довкілля. Попередній аналіз оглядів а також результати обговорення на семінарах були презентовані на 6-ій Конференції міністрів «Довкілля для Європи» в Белграді (2007 р.), а сам огляд виданий 2008 року. Він став одним з основних інформаційних джерел для спеціального огляду ЮНЕП, підготовленого до Регіональної зустрічі ЄЕК ООН з впровадження Йоганнесбурзького плану Всесвітнього самміту зі сталого розвитку (2002).

З лютого 2008 року «МАМА-86» в якості експерта бере участь у підготовці Національної екологічної стратегії та Національного плану дій з охорони довкілля України.

У травні 2008 року «МАМА-86» ініціювала створення Всеукраїнської неформальної робочої групи НУО у складі експертів, що займаються питаннями реалізації Оргуської конвенції. Її метою було узгодження позиції перед 3-ою зустріччю Сторін Конвенції, а основним пунктом обговорення — питання необхідності запровадження жорстких санкцій за невиконання Україною положень Конвенції. Обрана стратегія призвела до зміни неефективного Національного координатора іншою людиною, що значно поліпшило діалог. Президент ВЕГО «МАМА-86» взяла участь у 3-ій зустрічі Сторін Конвенції, після чого пройшла кампанія в пресі щодо порушення Україною статей цього документа.

У вересні 2009 року Ганна Голубовська-Онісімова, Президент ВЕГО «МАМА-86», увійшла до складу новоствореної Національної ради із сталого розвитку України при Кабінеті Міністрів України. Уже на першому засіданні Ради був схвалений проект Концепції переходу України до сталого розвитку, якого екологічні організації чекали багато років.

Продовжуючи діяльність з розповсюдження ідей екологізації розвитку як нагальної вимоги часу в середовищі активних громадських організацій України суспільно-політичного напрямку у листопаді-грудні «МАМА-86» в особі Ганни Голубовської-Онісімової бере участь в підготовці проекту Стратегії модернізації України, який пройшов перші громадські обговорення в різних регіонах України і наразі представлений для збору коментарів на сайті ГАУ.

У листопаді 2009 року ВЕГО «МАМА-86» серед 20 незалежних громадських організацій стала ініціатором політично незаангажованої громадської ініціативи Новий Громадянин, метою якої є посилення впливу людей, громадян, на суспільні й політичні процеси в Україні. У рамках кампанії ВЕГО «МАМА-86» та лідери провідних екологічних громадських організацій України на прес-конференції «Колюча мітка для Президента — екологи оголошують мобілізацію!» презентували результати аналізу еколого-соціальної складової передвиборчих програм кандидатів у Президенти та закликали громадськість підтримати відозву до кандидатів, у якій вимагають вжити конкретних заходів задля вирішення нагальних еколого-соціальних проблем.


Від самого заснування «МАМА-86» усвідомлює важливість міжнародних процесів, що стосуються питань довкілля та сталого розвитку в цілому, та необхідність представництва українських громадських організацій в цих процесах.

Так «МАМА-86» активно бере участь у процесі «Довкілля для Європи», зокрема в рамках роботи у складі Всеєвропейської коаліції громадських екологічних організацій (Еко-форум), в якій головує у тематичній робочій групі з водної тематики (з 2001 року) та новоствореній групі щодо майбутнього процесу ДдЄ, яку 2009 року очолила Ганна Голубовська-Онісімова.

«МАМА-86» є інструктором Північного альянсу за сталий розвиток (ANPED) з підготовки НУО до участі в роботі Комісії сталого розвитку ООН. Ми брали активну участь у нарадах основних груп жінок та НУО на КСР-15 в Нью-йорку (2007) і готуємося до 18 сесії Комісії, у центрі обговорення якої в 2010—2011 роках будуть питання хімічних речовин, поводження з відходами, екологізації транспорту, а також десятирічна рамкова програма із забезпечення сталих моделей споживання та виробництва. Також «МАМА-86» є активним членом робочої групи ANPED зі сталого споживання та виробництва.

В листопаді 2009 року представниця ВЕГО «МАМА-86» Ірина Малишева була обрана до складу Координаційної ради Inforse-Europe, міжнародної організації, яка просуває принципи сталої енергетики у політиці та практиці країн ЄС та світу.

ВЕГО «МАМА-86» є членом Громадської експертної ради при українській частині комітету «Україна-ЄС», яку нещодавно очолив Олег Рибачук.

У 2009 році ВЕГО «МАМА-86» розпочала роботу у складі Форуму громадянського суспільства Східного партнерства, організованого керівними органами ЕС з метою поглиблення взаємодії між громадянським суспільством у країнах-учасницях СП та країнах-членах ЄС для досягнення цілей Східного партнерства: посилення демократії та належного врядування, досягнення економічної інтеграції та поступового зближення з політиками ЄС, забезпечення енергетичної безпеки та контактів між людьми.

Напередодні включення до складу Форуму в березні 2009 року відбувся круглий стіл «Пріоритети охорони навколишнього середовища, інтеграції екологічної політики та сталого розвитку в новій угоді Україна—ЄС» під егідою Громадської експертної ради при українській частині Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС. Організаторами виступили ВЕГО «МАМА-86» та РАЦ «Суспільство і довкілля». Учасники круглого столу зібралися, щоб обмінятися думками щодо перспектив підсилення статусу питань довкілля та сталого розвитку в новому Практичному інструменті та в новій Угоді між Україною та ЄС. Основні висновки та результати обговорення знайшли відображення у підсумковому документі.


Екологізація суспільства неможлива лише шляхом розробки стратегій та законів, і ми це добре розуміли завжди. Головний рушій змін — пересічний громадянин, достатньо обізнаний для того, щоб робити вибір на користь довкілля, власного здоров’я та майбутнього дітей. У цій боротьбі за НОВИХ ГРОМАДЯН ми вирішили піти шляхом просування моделей сталого виробництва та споживання.

Розпочаті наприкінці 90-их кампанії «Питна вода та санітарія» і «Хімічна безпека» розвинулися в окремі стратегічні напрямки діяльності організації.

Сьогодні наша увага також зосереджена на енергоефективності, просуванні зеленої енергетики та популяризації ідей екобудівництва. Зокрема нещодавно в рамках проекту «Екологічне життя людей» організація провела конкурс архітектурних проектів демонстраційного центру екологічно-дружніх технологій — комплексу, що функціонуватиме за принципами екобудинку і стане матеріальним прикладом застосування передових практик сталого господарювання.

Кількома роками раніше в рамках проекту «Зелений вибір України» завдяки заходам з ресурсозбереження, запровадженим у багатоквартирних будинках в містах Одеса та Артемівськ, було досягнуто скорочення рахунків за електроенергію (30%), теплову енергію (70%), гарячу воду (80%) та водокористування взагалі. Цього вдалося досягти за рахунок скорочення тепловтрат, встановлення лічильників, запровадження заходів з економії ресурсів тощо.

Проблеми забруднення води та ґрунтів залишками нітратів та пестицидів привели нас до органічного сільського господарства — методу, що дозволяє зберігати та примножувати природний потенціал українських земель та вберегти людину від численних ризиків під час вживання їжі чи води. На сьогодні центри органічного землеробства ВЕГО «МАМА-86» діють в с. Лубському Київської області та м. Ніжині Чернігівської області, потужні інформаційні та навчальні кампанії відбулися в Татарбунарському (Одеська обл.), Яремчанському (Івано-Франківська обл..) районах та в Полтавській області.

Іще одним антропогенним фактором, що суттєво впливає на стан довкілля, є надмірне накопичення твердих побутових відходів і нездатність чи небажання влади безпечно впоратися з ними. ВЕГО «МАМА-86» вважає, що зупинити нагромадження ТПВ на полігонах допоможе запровадження принципів безперервної освіти й активне проведення інформаційно-просвітницької роботи серед усіх верств населення. Це дозволить скоротити кількість відходів взагалі й збільшити частку, яка переробляється чи використовується повторно. Натомість держава повинна забезпечити належне екологічно безпечне управління ТПВ, залучаючи громадян та ГО.

Так 23 квітня 2005 ВЕГО «МАМА-86» у партнерстві з коаліцією українських громадських організацій та мережею екологічних організацій Earth Day Network за підтримки Міністерства охорони навколишнього природного середовища, Київської міської ради, Київської міської державної адміністрації провела широкомасштабну акцію, яка була присвячена 35-ій річниці святкування Всесвітнього Дня Землі. Акція День Землі — 2005 була спрямована на підвищення обізнаності киян та гостей міста щодо проблем поводження з побутовим сміттям. ВЕГО «МАМА-86» розробила «Зелену програму» і виклала її основні пункти в «Заяві про екологічні наміри», яка була підписана Головою комісії Київради з питань екологічної політики та Виконавчим директором ВЕГО «МАМА-86». Виставка неурядових організацій, виступи творчих колективів, інформаційно-просвітницька література та великий концерт за участі зірок естради, Олімпійських чемпіонів, представників влади й неурядових організацій та популярного радіоведучого привернули увагу близько 200 тис. киян та гостей столиці. Під час заходу було організовано роздільне збирання сміття. Протягом дня було зібрано 9 кг пластикових пляшок, що дозволило зберегти 100 кг нафти, 67 кг макулатури, які зберегли 245 кг65 кг скляних пляшок, що заощадило 1 КВт електроенергії. Ця інформація постійно транслювалася ведучим концерту зі сцени. Кожний відвідувач заходу отримав тематичну листівку про систему поводження з побутовими відходами в Києві та карту розташування пунктів прийому вторинної сировини в столиці. Продовженням цієї акції стало видання та розповсюдження 2006 року карт адміністративних районів Києва з позначеними на них пунктами прийому вторсировини.   ВЕГО «МАМА-86» у просуванні екологічного способу життя та формуванні кола однодумців використовує ряд постійних інструментів.

Літній табір-семінар — з 1993 року щорічний виїзний дво-тритижневий курс тренінгів та дискусій для матерів та їхніх дітей, головна мета якого — розбудова мережі «МАМА-86» та зміцнення спроможності членів здійснювати статутну діяльність організації.

З 1996 року в організації діє гаряча лінія «Екотелефон», яка надає бажаючим достовірну інформацію про стан довкілля та зв’язок між довкіллям та здоров’ям, консультує з приводу здорового способу життя, екологічних прав громадян тощо. У 2008 році служба «Екотелефон» у одинадцяти регіонах України відповіла на 4—5 тис. дзвінків.

Окрім численних тематичних та інформаційних публікацій, ВЕГО «МАМА-86» завжди публікувала періодичні видання, які розповсюджувала безкоштовно серед членів та однодумців (газети «МАМА-86» та «Зелений салат», часопис «Київ-2003»). З 2005 року організація видає соціально-екологічний часопис «ЕкоМама». Його головна тематика — реформа екологічної політики та законодавства, альтернативні технології, довкілля та здоров’я, хімічна безпека, питна вода та санітарія, екологічний стиль життя тощо.

 
Google+