Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про ратифікацію Протоколу про реєстри викидів і перенесення забруднювачів» Print
Monday, 15 February 2016 14:29

caption3 лютого 2016 р. Верховна Рада України ухвалила Закон України про ратифікацію Протоколу про реєстри викидів і перенесення забруднювачів, який набирає чинності для України на дев’яностий день з дати здачі на зберігання відповідної ратифікаційної грамоти. Наразі цей Закон України чекає на підпис Президента України.

ВЕГО «МАМА-86» вітає рішення Верховної Ради України про ратифікацію Протоколу про реєстри викидів і перенесення забруднювачів до Орґуської конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля.Протокол про реєстри викидів та перенесення забруднювачів (Протокол про РВПЗ) було прийнято та підписано Україною під час позачергової Зустрічі Сторін Орґуської конвенції у рамках П’ятої Міністерської Конференції «Довкілля для Європи» 21 травня 2003 р. у м. Києві. Протокол про РВПЗ набув чинності 8 жовтня 2009 р., і станом на 5 лютого 2016 р. Сторонами Протоколу про РВПЗ є 33 країни (http://www.unece.org/env/pp/ratification.html).Згідно з Протоколом про РВПЗ, система реєстру викидів і перенесення забруднювачів — це національна або регіональна екологічна база даних/опис потенційно небезпечних хімічних речовин та/або забруднювачів, які викидають в атмосферу, скидають у воду та ґрунт і транспортують з території підприємств для обробки та утилізації.У Протоколі про РВПЗ визначаються основні елементи системи РВПЗ; порядок збору і зберігання доступної для компетентних органів документації про дані, за допомогою яких була отримана звітна документація; порядок забезпечення доступу громадськості до інформації, яка міститься в реєстрі викидів і перенесення забруднювачів; умови конфіденційності такої інформації, якщо публічне її розкриття буде мати негативні наслідки; участь громадськості у розробці відповідних національних реєстрів; порядок захисту прав осіб, які вважають, що їх запит на доступ до інформації було проігноровано чи неправомірно відхилено; умови міжнародного співробітництва; порядок здійснення контролю виконання та удосконалення Протоколу про РВПЗ Нарадою Сторін; набрання чинності та виходу з Протоколу про РВПЗ тощо.Система РВПЗ є джерелом інформації про викиди та забруднювачі, які стимулюють промисловість, сектор виробництва товарів і послуг та спільноту до скорочення викидів і транспортування відходів та впровадження методів більш чистого виробництва.Створення та впровадження системи РВПЗ, адаптованої до національних потреб, допоможе державі відслідковувати утворення, викиди і частку викидів небезпечних речовин і забруднювачів у часі і просторі; аналізувати зменшення викидів і встановлювати пріоритети у зменшенні та ліквідації потенційно найбільш шкідливих викидів та транспортування.Система РВПЗ дасть змогу попередити забруднення і знизити навантаження з проведення моніторингу та контрольно-наглядових заходів. Її дані використовуватимуть в оцінці ризиків для здоров’я людини і навколишнього середовища.Ратифікувавши Протокол про РВПЗ, Україна бере на себе зобов’язання впровадити чинну у Європейському Союзі систему контролю викидів забруднюючих речовин. Вже у наступному році підприємства, що є основними забруднювачами довкілля, мають звітувати про відповідні викиди.

Громадськість може використовувати дані системи РВПЗ для ознайомлення з екологічною ситуацією у конкретних населених пунктах; для здійснення оцінки екологічної результативності тих чи інших об’єктів господарчої діяльності, секторів економіки або державних органів; для ефективної участі у процесі ухвалення рішень з питань, що стосуються довкілля та скорочення і запобігання його забрудненню.

 
Home Chemical Safety News Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про ратифікацію Протоколу про реєстри викидів і перенесення забруднювачів»
Google+