Транскордонні водотоки України та міжнародне співробітництво Print
Drinking Water and Sanitation - Drinking Water and Sanitation Articles
Thursday, 26 March 2009 00:00

Водні ресурси України формуються за рахунок притоку транзитних річкових вод із зарубіжних країн, місцевого стоку та підземних вод. Потенціальні ресурси річкових вод становлять 209,8 км3,  з яких лише чверть формується в межах України, решта надходить з Російської Федерації, Білорусі, Румунії. Прогнозні запаси підземних вод становлять 21 км3.

В Україні переважна більшість великих річок — транскордонні. Україна приєдналася до «Конвенції з охорони та використання транскордонних водотоків і міжнародних озер» ЄЕК ООН 1 липня 1999 року. Але ще у 1992 р. почалося укладання міжурядових двосторонніх угод з питань співробітництва у галузі водного господарства на прикордонних водах, а саме: з Росією (1992), Молдовою (1994), Словаччиною (1994), Угорщиною (1994), Румунією (1997), Польщею (1998), Республікою Білорусь (2001).

Міжнародні водні об'єкти і держави, які розміщені на їх водозбірних територіях і межують з Україною

Міжнародні річкові басейни основної річки або її найбільших приток

Кількість країн в межах басейну

Прилеглі до України держави

Дунай

15

Румунія

Прут, Серет

3

Румунія, Молдова

Тиса

6

Румунія, Угорщина

Дністер

2

Молдова

Річки межиріччя Дунай-Дністер (Кагул, Когильник та ін.)

2

Молдова

Вісла (Сан, Сян, Вишня, Шкло)

2

Польща

Західний Буг

3

Польща, Білорусь

Дніпро

3

Білорусь, Росія

Прип’ять

2

Білорусь

Десна (Сейм)

2

Росія

Сіверський Донець (Оскіл, Айдар)

2

Росія

Річки Приазов’я (Міус, Мокрий Єланчик та ін.)

2

Росія

Азовське море

2

Росія

Чорне море

6*

Росія, Румунія

Прибережні країни*

До основних положень кожної угоди належать: управління водними ресурсами та їх використання, захист від шкідливої дії вод, охорона та моніторинг якості вод, пошукові, проектні та будівельні роботи, умови і принципи виконання відповідної угоди тощо.

З метою досягнення сталого та збалансованого управління водними ресурсами, включаючи збереження, покращання та раціональне використання наземних та підземних вод басейну річки Дунай 13 березня 2002 року Україна ратифікувала Конвенцію щодо співробітництва по охороні та сталому використанню ріки Дунай.

Питання контролю та запобігання забрудненню, збереження живих ресурсів (біорізноманіття), науково-технічного співробітництва та моніторингу морського середовища Чорного моря регулюються Конвенцією про захист Чорного моря від забруднення, що була ратифікована Україною 4 лютого 1994 р.

Використана література:

  1. Водний фонд України: Довідковий посібник. М.М.Паламарчук, Н.Б.Закорчевна. – 2-е вид. доп.- К.: Ніка-Центр, 2006. – 320 с.
  2. Національна доповідь щодо якості питної води та стану питного водопостачання в Україні у 2003 році.

Інформаційний матеріал підготований ВЕГО «МАМА-86» до Дня води 2009 для вільного розповсюдження з посиланням на джерело.

 
Home Drinking Water and Sanitation Articles Транскордонні водотоки України та міжнародне співробітництво
Google+