Останні новини


Останні події та публікації Друк
Хімічна безпека - Документи напрямку «Хімічна безпека»
Вівторок, 29 грудня 2009, 17:40

Основні події та публікації

 1. Буклет «Обережно — стійкі органічні забруднювачі!» (2000).
 2. Буклет «Стойкие органические загрязнители (СОЗ): угроза здоровью и окружающей среде» (2001).
 3. Буклет «Сжигание опасно для человечества. Incinerators are dangerous for mankind» (2003).
 4. Буклет «Місто без сміття» (2003).
 5. Буклет «Світ СОЗ і Стокгольмська конвенція» (2004).
 6. Круглий стіл «Шляхи співробітництва для створення потенціалу по зниженню негативного впливу стійких органічних забруднювачів на здоров’я та довкілля в Україні» (спільно з КП «Водно-інформаційний центр», м. Київ) (2004).
 7. Збірник матеріалів круглого столу«Шляхи співробітництва для створення потенціалу по зниженню негативного впливу стійких органічних забруднювачів на здоров’я та довкілля в Україні» (2004).
 8. Буклет «Стойкие органические загрязнители и здоровье людей» (2004).
 9. Календар «Объединимся и избавим мир от СОЗ» (2004).
 10. Огляд «СОЗ: Обзор ситуации в Украине» (2005).
 11. Буклет «За здоровую окружающую среду для наших детей» (2005).
 12. Круглий стіл «Шляхи підвищення поінформованості громадян про СОЗ та Стокгольмську конвенцію про СОЗ» (спільно з НПУ імені М.П. Драгоманова) (2005).
 13. Буклет «Обережно, НП!» (2006).
 14. Буклет «Брудна людина у нашому житті» (2006).
 15. Огляд «Дослідження політики і законодавства у сфері управління хімічними речовинами в Україні» (2005–2006).
 16. Огляд «Chemical management in Belarus, Ukraine and the Russian Federation» (2006).
 17. Буклет «Принцип перестороги. Токсичні хімічні речовини: немає даних, немає проблем?» (2006).
 18. Буклет «Принцип перестороги. Токсичні хімічні речовини: пошук працездатних рішень» (2006).
 19. Буклет «Принцип перестороги. Принцип перестороги на практиці».
 20. Семінар «Вплив небезпечних хімічних речовин на здоров’я людей та довкілля: політика України та ЄС у сфері управління хімічними речовинами» (спільно з Інститутом гігієни та медичної екології імені О.М. Марзеєва АМН України) (2006).
 21. Посібник «Хімічні речовини в побуті» (2006).
 22. Кишеньковий довідник «Як захистити себе від токсичних хімічних речовин» (2007).
 23. Пересувна виставка «Хімія в побуті» (2007).
 24. База даних альтернативних спалюванню технологій поводження з відходами (2007).
 25. Круглий стіл «Роль освіти, просвіти та інформування при вирішенні проблеми небезпечних відходів та непридатних пестицидів в Україні» (спільно з НПУ імені М.П. Драгоманова) (2007).
 26. Збірник матеріалів круглого столу «Роль освіти, просвіти та поінформування при вирішенні проблеми небезпечних відходів та непридатних пестицидів в Україні» (2007).
 27. Огляд «Тяжелые металлы (свинец, кадмий, ртуть) как загрязнители окружающей среды в Украине» (2008).
 28. Буклет «Хризотиловий азбест — міфи і реальність» (2008).
 29. Огляд «Інвентаризація азбесту в Україні» (2008).
 30. Прес-конференція напередодні Четвертої конференції Сторін Роттердамської конвенції щодо питання здоров’я та навколишнього середовища, які пов’язані з хризотиловим азбестом (2008).
 31. Семінар «Проблеми хімічної безпеки в Україні у контексті синергізму трьох міжнародних конвенцій — Роттердамської, Стокгольмської і Базельської» (спільно з НПУ імені М.П. Драгоманова) (2008).
 32. Обзор «Асбест: реальность, проблемы, рекомендации» (2008).
 33. Обзор «Детские игрушки, свободные от токсичных веществ: проблемы и перспективы в Украине» (2009).
 34. Обзор «Управление обращением с химическими веществами и осуществление Стратегического подхода к международному регулированию химических веществ в Украине в 2006–2008 гг.» (2009).
 35. Усе про непридатні пестициди в Україні (2010).
 36. Звільнимо разом нашу землю від непридатних пестицидів (2010).
 37. Прес-конференція на тему «Спростування офіційних даних інвентаризації та бачення шляхів вирішення проблеми непридатних пестицидів (НП) в Україні» (2009).
 38. Інструкція з проведення загальної інвентаризації непридатних пестицидів (проект) (2010).
 39. Методичні рекомендації для проведення інформаційної кампанії в навчальних закладах на тему «Проблема впливу непридатних пестицидів на здоров’я людини та довкілля» (2010).
 40. Перша мультисекторальна науково-практична конференція «Звільнимо разом нашу землю від непридатних пестицидів» (2010)
 41. Міжнародна науково-практична конференція «Хімічна освіта в контексті хімічної безпеки: стан проблеми та перспективи» (2011)
 42. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Хімічна освіта в контексті хімічної безпеки: стан проблеми та перспективи» (2011).
 43. Міжнародна експертна конференція з питань хімічної безпеки та Роттердамської конвенції: інструменти політики та практики (2012).
 44. Огляд «Синтетичні мийні засоби в Україні» (2012).
 45. Міжсекторальний діалог «До безпечної чистоти: як екологізувати споживання пральних порошків в Україні» (2012).
 46. Прес-конференція присвячена безпеці дитячих іграшок в Україні (2012).
 47. Огляд «Сучасний стан політики поводження з електронними відходами в Україні та Європейському Союзі: кроки до зближення» (2013).
 48. Круглий стіл з обговорення підходів до вирішення проблеми електронних відходів в Україні за європейськими стандартами
 49. Науково-популярне видання «Вирішення проблеми електронних відходів: європейські підходи до української проблеми» (2013).
 50. Електронні відходи. Порадник для споживачів. (2013).
 51. Перші результати інформаційно-просвітницької кампанії щодо небезпек електронних відходів (2013).
 52. Прес-конференція, присвячена вирішенню проблеми електронних відходів в Україні за стандартами Європейського Союзу (2013).
 
Google+